-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12878)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12146)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8942)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4734)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2473)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1563)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1408)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1222)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(986)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(866)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27743 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مراحل و سطوح مختلف دين كدامند؟
جواب اجمالي: (2)

مراحل اصلي دين عبارتند از:

أ ـ دين نفس الامري: آنچه در علم الهي و مشيّت رباني براي هدايت انسان به سوي رستگاري وجود دارد،دين نفس الامري است. به ديگر سخن، دين نفس الأمري مسير بين مبدأ و منتهاي آدمي است.

ب - دين مُرسَل: آنچه از سوي خداوند متعال براي هدايت انسان به سوي رستگاري به واسطه ي رسولان الهي ارسال شده است،«دين مرسل» را تشكيل مي دهد. به ديگر سخن، دين مرسل بخش يا تمام دين نفس الأمري است كه از طريق وحي در اختيار پيامبران الهي گذاشته مي شود تا به آدميان برسانند.جواب تفصيلي: (2)

براي دين چهار مرحله مي توان تصور نمود كه مراحل اصلي آن عبارتند از:

كس به اندازه اي عبادت مي كند كه معرفت دارد. از اين رو، صدرالمتألهين در تفسير اين آيه مي گويد: جنّ و آدم را جز براي دانستن نيافريدمو چون خداوند بي نهايت است، امكان معرفت به او نيز تا بي نهايت امتداد دارد. دين نفس الامري نسخه ي رستگاري بشر در لوح محفوظو مسير بين اين آغاز و انجام است و حقيقتي عيني و واقعيتي ثبوتي مي باشد.

ب - دين مُرسَل: آنچه از سوي خداوند متعال براي هدايت انسان به سوي رستگاري به واسطه ي رسولان الهي ارسال شده است،«دين مرسل» را تشكيل مي دهد. به ديگر سخن، دين مرسل بخش يا تمام دين نفس الأمري است كه از طريق وحي در اختيار پيامبران الهي گذاشته مي شود تا به آدميان برسانند.

هر چند اين نام ها نا آشنا مي نمايد،ولي توجه به حقيقت دين و آنچه در صحنه ي تاريخ اتفاق افتاده، به سادگي وجود چنين مراتبي را آشكار مي سازد: خداوند كه آدمي را خلق كرد، و از آغاز و انجامش آگاه بود، براي سعادت و فلاح اين موجود راهي روشن داشت (دين نفس الامري) كه در هر زمان بخشي از آن نسخه ي الهي را براي آدميان به وسيله ي رسولان فرو فرستاد (دين مرسل).

ما در كاربردهاي مختلف لفظ «دين» نيز مي توانيم اين مراتب را باز يابيم: هنگامي كه از دين يگانه ي الهي سخن مي گوييم وآن را اسلام


مهدي هادوي تهراني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.