-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12935)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12892)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8982)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4739)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1571)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1415)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(871)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27784 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا خداوند پيامبر يا امامي از ميان زنان بر نگزيده است؟
همچنان كه در برخي روايات آمده است، پيامبران در ميان انسانها از نظر عقل، در رتبه اي بالا جاي دارند(1). بنابراين، برخورداري از عنصر عقل در حدّ بالا، يكي از ويژگيهاي پيامبران است. ولي بايد توجّه داشت كه عقل در فرهنگ ديني مفهوم و معنايي است غير از فكر(=نيروي نتيجه گيري) و هوش(=درك موقعيّت) و دانش(كه نتيجه به كاربردن فكر است). عقل در آيات و روايات به معناي نيروي ارزيابي و سنجش است كه بر راههايي كه فكر براي يافتن مطلوب به دست مي دهد، نظارت مي كند. عقل آشكار مي سازد كه كدام راه خوب و كدام راه بد است. افزون بر اين، عقل بر اصل خوبي و بدي، ارزش و ضد ارزش نظارت و ارزيابي دارد; يعني اين كه خوبي چيست و بدي چيست.
از آن جا كه عنصر عقل در زنان سخت تحت تأثير عواطف است، گاه كاستي مي يابد; همچنان كه در روايتي اميرمؤمنان((عليه السلام)) نقل است: «العاقل من يملك نفسر اذا غضب، و اذا رغب، اذا رهب(2); عاقل كسي است كه چون به خشم آيد، يا به چيزي گرايد و يا از چيزي هراسد، اختيار خويش در كف دارد.» بنابراين خشم و گرويدن و ترسيدن اگر بسيار باشند و لگامشان از كف خارج شود، در كاستي عقل تأثير دارند.
همچنان كه گذشت عواطف در زنان شديد و بر جسته است كه اين امر به خودي خود نه تنها ناپسند نيست، بلكه براي كمال جامعه انساني و خانواده لازم و مفيد است. در روايتي از اميرمؤمنان((عليه السلام)) اين كاستي عقل در زنان نسبت به مردان تصريح شده
ـــــــــــــــــــــ
1- نگاه كنيد به ميزان الحكمه، ج 6، ص 398.
2 - همان، ص 420 .

ـ6ـ
پذيرفته شدن شهادت دو زن به جاي يك مرد، يكي از نشانه هاي آن ذكر شده است(1).
بنابراين مقام نبوّت نياز دارد كه در جنس مرد، آن هم در افرادي خاص و نادر به وقوع پيوندد.

( بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1- نگاه كنيد به: نهج البلاغه، خطبه 80 .

ـ7ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.