-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(31063)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13356)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(12326)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(6908)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2705)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(2026)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1970)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1715)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1432)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1195)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27825 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

اصولاً تفاوت شيعه و سني در چيست ؟
تفاوت شيعه و سني با شناختن عقايدشان معلوم مي شود اما عمده اختلاف در موضوع جانشيني پيامبر ( ص ) و امامت امت كه شيعه آن را يك امر مصلحتي و جزئي نمي داند كه بسته به اختيار مردم باشد بلكه ركن دين است كه حتماً بايد از طرف پيامبر ( ص) وبا نص صريح تعيين شوند و داراي ملكه عصمت و منزه از گناهان كوچك و بزرگ باشند و اين مقام به تصريح پيامبر به شخص علي (ع) و 11نفر از فرزندان ايشان مي رسد اما آنها(اهل سنت) قائل هستند هركس به هر طريقي مثل رأي گيري با انتخاب حاكم قبلي به حكومت برسد همانا خليفه مسلمين است مثلاً معنز ميگوئيد : هر كس بخاطر كتاب و سنت قيام كند شايسته اطاعت است كه قريشي باشد بر اجماع امت انتخاب مي شود .
3- شيعه تحت تعليم امامان معصوم است و اهل سنت عمده مباني اعتقادي و فرعي را از اشخاص حداقل قرن بعد از پيامبر مثل ابو حنيفه – احمدبن حنبل – مالك – شافعي ميگيرند لذا از همين رهگذر اختلافاتي در فروعات فقهي و اصول اعتقادي داريم ضمن اينكه در اصل توحيد – نبوت – معاد اصل نماز روزه و مسائل ديگر اشتراكاتي داريم اما مواردي هم مثلاً در صفات خدا – شرائط نبي و مباحثي مثل رجعت و چگونگي نماز وروزه و 000 اختلافاتي داريم .
4- همچنانكه اشاره شد اهل سنت چون اصل به امامت و عصمت اعتقادندارند درنتيجه كليه مسائل اعتقادي و احكام و ساير آموزه هاي مذهب خود را از افراد و غير معصوم گرفته اند و اما شيعه كليه آموزه هاي ديني را از امامان معصوم فراگرفته اند .
2 كتاب جهت آشنايي
1- كتاب محمدرضا مظفر ( عقايد شيعه ) ترجمه استشهادي
2- كتاب سيد عبدالحيسن شرف الدين ( اجتهاد در مقابل نص ) جهت آشنايي با مسائل شيعه و سني مراجعه فرمايد .
3- ملل و نحل جعفر سبحاني
در مجموع بين مذهب شيعه و سني اشتراكات زيادي وجود دارد و اختلافاتي هم وجود دارد عمده اختلافاتي بين دين و مذهب در بحث جانشيني پيامبر است با اين توضيح كه اهل سنت معتقدند كه جانشيني پيامبر انتصابي است يعني به هر طريقي كه به قدرت برسد كافي است و او امام و خليفه مسلمين است ولي شيعه مي گويد چون پيامبر ( ص) معصوم بودند و اصولاً قاعده كلي اين است كه كسي ميخواهد رهبر الهي جامعه اي باشد بايد بي عيب باشد در همين رابطه جانشينان پيامبر هم بايد معصوم باشند چرا كه مردم بعد از پيامبر قرار است تمام امور ديني و دنياي خود را از امام سؤال كنند لذا بايد معصوم و بي خطا باشد والا شخص جاهل يا پر عيب چگونه ميتواند الگوي ديگران باشد لذا شيعيان معتقدند كه امام را بايد خداوند و پيامبر تعيين كنند .
شيعيان سؤالاتشان را ازكساني مي پرسند كه در زمان حضور كسي را ياري مقابله علمي و تقوايي با آنها نبوده است در حالي كه از خود خليفه اول و دوم صدها بار سؤال كردند و جواب نشنيدند و اهل سنت اصول مذهبشان را از اماماني مثل ابو حنيفه – احمدبن همبل – مالك و شافعي مگيرند كه حدود يك قرن بعد پيامبر تازه به دنيا آمدند و بعضي مثل ابو حنيفه سر كلاسهاي امام صادق حاضر ميشود و علم ميآموخت با توجه به همين نوع تقليد يعني تقليد از معصوم و استاد ميكند و ديگري تقليد از غير معصوم و شاگردي مي كند لذا اختلافات بين شيعه و سني بيشتر شده است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.