-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12554)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(9794)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(7982)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4527)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2398)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1411)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1263)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1061)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(791)
-فايده حشرات موذي مانند مگس و حيوانات غول پيكر مانند فيل و زرافه و گياهان بي ميوه از نظر اسلام و قران چيست؟

(737)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27881 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا حضرت آدم از ميوه ممنوعه بهشتي خوردند مگر ايشان پيغمبر و معصوم نبودند
در اين راستا نكته اي چند بايد توضيح داده شود: الف) «عصي» به معناي خارج شدن از اطاعت و فرمان است. حال ممكن است عمل به يك فرمان، واجب باشد يا مستحب. بنابراين استعمال كلمه «عصي» حتماً به معناي خروج از دستور واجب نيست تا مسأله گناه پيش آيد. ب ) امر و نهي گاهي جنبه ارشادي دارد؛ نظير دستوري كه طبيب به بيمار مي دهد. حال اگر مريض خلاف دستور پزشك را مرتكب شد، به خودش ضرر زده است. حضرت آدم(ع) نيز نهي ارشادي شده بود تا از شجره ممنوعه نخورد و مي بينيم كه خورد و نتيجه آن دامنگير خودش شد. ج ) هم چنين دوراني كه حضرت آدم در بهشت مي گذارنيد، دوران تكليف نبود. تكليف از وقتي شروع شد كه آدم به زمين هبوط كرد. پس وقتي تكليف نباشد، گناهي هم وجود نخواهد داشت. د ) گناه دو نوع است: نسبي و مطلق. گناه مطلق آن است كه براي همه گناه است؛ نظير دروغ، ظلم و دزدي؛ ولي گناه نسبي آن است كه اين عمل نسبت به فرد يا مقام خاصي نامناسب است؛ مثلاً اگر يك كارگر ساده براي ساختن بيمارستاني، يك روز حقوق خويش را بپردازد، عمل او شايسته تقدير است؛ ولي اگر يك ثروتمند بخواهد همان مقدار را بپردازد، عمل او نامناسب و شايسته ملامت است. اين را «گناه نسبي» يا «ترك اولي» مي گويند كه نه گناه است و نه مخالف با مقام عصمت. در متون اسلامي نيز از ترك علم مستحب، به معصيت ياد شده است؛ مثلاً امام باقر(ع) درباره نمازهاي نافله روزانه مي فرمايد: «اينها همه مستحب است و واجب نيست... و هر كس آن را ترك كند، معصيت كرده است»، {V(تفسير نورالثقلين، ج 3، ص 404 ، طبق نقل تفسير نمونه، ج 13، ص 324)V}. با توجه به بيان مذكور عمل حضرت آدم(ع)، ترك اولايي بيش نبوده و منافات با مقام عصمت آن پيامبر الهي نداشت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.