-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12537)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(9719)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(7955)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4520)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2395)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1404)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1261)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1055)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(788)
-فايده حشرات موذي مانند مگس و حيوانات غول پيكر مانند فيل و زرافه و گياهان بي ميوه از نظر اسلام و قران چيست؟

(735)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27886 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

حيطه كارآيي عقل تا كجاست ؟ عقل بر چند قسم تقسيم مي شود؟
«عقل» تقسيمات متعددي دارد و بدون مشخص ساختن نوع آن نمي توان از دايره شمولش سخن گفت. در يك تقسيم بندي كلي، عقل را به دو دسته: عقل نظري (Speculative Reoson) و عقل عملي (Proctical Reason) تقسيم مي كنند. فعاليت عقل نظري وجودشناسي و تأملات فلسفي است و از آن «جهان بيني» به دست مي آيد. از خصوصيات عقل نظري، اين است كه «كل شناسي» مي باشد و با جزئيات سر و كاري ندارد. در مقابل، عقل عملي، «جزء شناس» است و با مصالح فرد و جامعه سر و كار دارد و از آن «سياست» و «اخلاق» به دست مي آيد. در رابطه با ميزان كارآيي عقل، ديدگاه هاي افراطي و تفريطي متفاوتي وجود دارد: 1- برخي مانند حس گرايان (Ampricists) به كلي عقل را فاقد اعتبار مي دانند و گزاره هاي فرا حسي را ياوه مي انگارند. 2- برخي مانند عقل گرايان (Rationalists راسيوناليست ها) گرفتار خردبسندگي شده و خرد بشري را داناي همه چيز و برتر و بالاتر از هر چيز مي دانند. راه اعتدال آن است كه ضمن پذيرش عقل به عنوان يكي از ابزارهاي مهم شناخت هاي بشري، به محدوديت هاي آن نيز واقف بود و دانست كه: الف) عقل نظري مي تواند كلياتي را در رابطه با نظام هستي به ما بنماياند؛ اما از يافتن همه حقايق - به ويژه در رابطه با جزئياتي از قبيل مسائل مربوط به جهان آخرت و... - ناتوان است و بدون هدايت هاي انبيا، نمي توان به آنها راه يافت. ب ) عقل جزء شناس عملي نيز هر چند در شناخت بسياري از نيكي و بدي ها مؤثر است؛ ولي قادر به شناخت همه آنها در جميع شرايط نيست و در اين زمينه نيز بشر نيازمند هدايت هاي روشنگر دين است. از آنچه گذشت، روشن مي شود كه نمي توان خطكشي دقيقي پيرامون گستره كاوش ها و فرايافت هاي عقلي ترسيم كرد و احتمالاً مي توان گفت كه عقل، يكي از چراغ هاي روشنگر هدايت الهي است كه خدمات بزرگي به بشر مي كند؛ ليكن بدون هدايت هاي وحياني و ديني، نمي تواند در صحنه شناخت و معرفت ميدان داري كند. براي آگاهي بيشتر ر.ك: آموزش فلسفه، ج 1 و 2 نوشته آيت اللَّه مصباح يزدي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.