-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12881)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12291)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8948)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4735)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2474)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1564)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1409)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1228)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(988)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(867)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28043 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ما معتقديم كه دين ما بهترين و كامل ترين اديان عالم است، پيروان سايراديان نيز در مورد دين خود چنين عقيده اي دارند پس ملاك دين برتر چيست؟
اين مسأله از دو ديدگاه قابل بررسي است: يكي نگرش عاطفي و ديگري عقلي و معرفتي. الف) از نظر عاطفي و روان شناختي مسأله همان طور است كه اشاره نموده ايد. يعني هر كسي ممكن است ابتدا دين مرام مسلك و فرهنگ خود ونياكان و يا حتي نژاد خويش را برتر از مرام و مسلك ديگران بپندارد و تا زماني كه شخص در چنين گرايشي محصور بماند و پرده پندار را با تيغ عقل و معرفت ندرد يك احتمال آن است كه تا ابدالدهر در جهل مركب بماند و احتمال ديگر آن كه ره يافته و از گمراهي رسته باشد. ب) از ديدگاه عقلي و معرفتي هر انساني مي تواند بر اساس خرد و اصول منطقي مشترك بين همه انسان ها - كه موهبتي الهي بوده و در متون اسلامي «پيامبر باطني» ناميده شده است - به تحقيق و پژوهش تطبيقي بين دين خود و ديگر اديان و مسلك ها بشتابد در اين صورت مي تواند دين حق و كامل را بر اساس امتيازاتي كه بر ديگر اديان دارد بشناسد و از آن پيروي كند. يكي از امتيازات بزرگ اسلام همين است كه جهانيان را به چنين فرآيندي دعوت نموده و فرموده است:{/B« فَبَشِّرْ عِبادِ اَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ اَلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ {w13-19w}{I39:18-17I}/}. مژده ده بندگاني را كه سخنان و منطق هاي مختلف را شنيده و پس از جست و جو برترين را برمي گزينند». نكته بسيار جالب توجه آن است كه بسياري از پژوهشگران غربي در قرون اخير از امتيازات اسلام بر ديگر اديان در ابعاد مختلف سخن گفته و به ضعف دين و آيين خويش در برابر دين خاتم اذعان نموده اند. براي آگاهي بيشتر ر . ك : 1) دفاع از اسلام دكتر واكليدي 2) پيامبر اسلام از نظر دانشمندان شرق و غرب 3) اسلام و انتقادات غرب محمد عبدالغني حسن ترجمه محمد رضا انصاري 4) عذر تقصير به پيشگاه محمد و قرآن جان ديون پورت 5) تمدن اسلام و عرب گوستاولوبون 6) فرهنگ اسلام در اروپا زيگريد هونكه 7) دانشمندان را به گواه مي گيريم مهدي نيري (پاشا) 8) محمد پيامبري كه از نو بايد شناخت كنستان ويرژيل كتورگيو ترجمه مهرداد محمدي 9) گزارشي از مقاله اسقف كوارا چينو و پاسخ حجت الاسلام رباني كه موجب پشيماني و عذر خواهي كوارا چينو گرديد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.