-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(13174)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12896)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9003)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4740)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2478)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1572)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1416)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1235)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(872)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28226 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

حدود كلي جبر و اختيار را تشريح نماييد؟
در رابطه با اعمال و كنش هاي انسان سه ديدگاه وجود دارد: {T1- ديدگاه اشعري ها (جبريون):T} طبق اين نظر انسان اراده اي از خود ندارد و تمام افعال او مستقيما به اراده حق تعالي است بدون آن كه خود اندك نقشي در بود و نبود عمل داشته باشد. طبق اين ديدگاه هر عملي از انسان سر بزند در واقع عمل او نيست. بلكه خداوند است كه از مجراي او آن عمل را انجام داده است. به عبارت ديگر بنابر اين نگرش انسان شبيه يك دستگاه مكانيكي است كه تمام حركات و سكناتش از خارج كنترل مي شود. بر اين نظر اشكالات چندي وارد است از جمله: الف) هر انساني در درون خود مي يابد كه مي تواند در برابر راه هاي گوناگون يكي را برگزيند و ديگري را كنار گذارد و همين بهترين دليل بر اختيار است؛ زيرا تكيه بر تجربه دروني انسان دارد و همگان در اين درك باطني و وجداني شريك و مساويند. اين مسأله زماني واضح تر مي شود كه انسان بر سر دو راهي دچار حيرت شده و نداند كدام يك را برگزيند. يعني همين كه متحير مي شويم كه چه راهي را انتخاب كنيم خود بهترين دليل بر وجود اختيار است. به قول مولوي: {Sاين كه گويي اين كنم يا آن كنم # خود دليل اختيار است اي صنم S} ب ) در متون ديني هر انساني مسؤول اعمال و كنش هاي خويش معرفي شده است: {/B«كُلُّ اِمْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ»{w18-22w}{I52:21I}/} و بر همين اساس است كه خداوند كيفر و پاداش را براي مجرمان و صالحان قرار داده است. در حالي كه اگر اعمال انسان جبري و بدون اختيار بود ديگر پاداش و كيفر معنا نداشت و خلاف عدالت بود. {T2- ديدگاه مكتب اعتزال:T} معتزله در برابر اشاعره معتقد به وجود اختيار در انسان مي باشند ولي در اين مسير چنان راه افراط پيموده اند كه ديگر هيچ جايگاهي براي اراده حق تعالي در افعال انساني قائل نگرديده و قلمرو كنش هاي بشري را براي پروردگار منطقه ممنوعه اعلام نموده اند به گونه اي كه گويي نعوذ بالله خداوند را هرگز توان دخالت در افعال آدمي و حتي بازداشتن كسي از چيزي نيست. اشكال اين ديدگاه نيز روشن است. چه مخالف قدرت مطلقه پروردگار و توحيد افعالي است. خداوند منان ضمن آن كه ما را مختار آفريده است اما همچنان قدرت دارد كه در افعال ما دخالت بنمايد و بر اراده ما اثر گذارد. {T3- مكتب اهل بيت(ع):T} در برابر دو نقطه نظر تفريطي و افراطي فوق، ائمه اطهار عليهم السلام مساله «امر بين الامرين» را طرح و روشن نمودند كه در آن هم اختيار آدمي محفوظ است و هم توحيد افعالي و قدرت مطلقه الهي. بر اساس اين ديدگاه همان طور كه وجدان حكم مي نمايد آدمي مختار آفريده شده و از اين رو مسؤول اعمال خويش است و از طرف ديگر چنان نيست كه كاملاً رها شده باشد و خدا را توان تأثير در اعمال و ارادات او نباشد. در واقع از جمع بين ادله اختيار وتوحيد افعالي بهترين نتيجه اي كه به دست مي آيد همين راه است. براي آگاهي بيشتر ر . ك : «انسان و سرنوشت» مرتضي مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.