-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12554)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(9794)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(7982)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4527)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2398)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1411)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1263)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1061)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(791)
-فايده حشرات موذي مانند مگس و حيوانات غول پيكر مانند فيل و زرافه و گياهان بي ميوه از نظر اسلام و قران چيست؟

(737)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28295 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فلسفه سجده فرشتگان در برابر آدم چيست
آنچه به طور كلي از سجده فرشتگان به آدم استنباط مي شود، مقام خلافت الهي و ارزش وجودي انسان است. اين نكته را مي توان قدري بازتر بيان نمود كه انگيزه اين سجده چند بُعد داشته است: الف) ارزش وجودي انسان بر فرشتگان به اثبات برسد. چون فرشتگان در آغاز به خلقت انسان معترض بودند و پس از آن كه آدم، اسما را به فرشتگان ابراز كرد، فرشتگان به برتري آدم پي بردند. در اين جا خداي سبحان آنان را امر مي كند تا بر آدم سجده كند تا برتري آدم به منصه ظهور برسد. ب ) بر خود آدم ارزش وجوديش نسبت به فرشتگان اثبات شود. ج ) ارزش علم و معرفت و مقام خلافت به اثبات برسد. چون اين سجده در آيات سوره بقره پس از تعليم اسما و جعل خلافت قرار گرفته است. د ) فرشتگان مورد آزمون الهي قرار بگيرند. در اينجا به دو نكته توجه كنيد: 1- شيطان زير بار سجده آدم نرفته و مي گويد: {A{/Bأَنَا خَيْرٌ مِنْهُ {w9-11w}{I7:12I}*/}A}، {V(سوره ص، آيه 76)V}. اين سخن بيانگر اين حقيقت است كه سجده فرشتگان بر آدم نشان دهنده برتري آدم بر فرشتگان بوده، گرچه شيطان در اين استدلال دچار خطاي فاحش بودند. به قول مولوي: {Sزآدمي ابليس صورت ديد و بس # غافل از معنا شد آن مردود خس S} {Sكه چرا من سجده اين طين كنم؟!# صورتي دون را لقب چون دين كنم؟!S} {Sنيست صورت، چشم را نيكو بمال # تا ببيني شعشعه نور جمال S} 2- شكي نيست كه سجده فرشتگان برتري آدم را اثبات مي كند و اگر قرار بود فرشتگان در رتبه آدم به سر برند، چه مانعي داشت به آدم گفته شود: تو نيز متقابلاً به فرشتگان سجده كن؟ ولي نه تنها چنين خطابي نمي شود، كه به انسان گفته مي شود: {A{/Bلا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لا لِلْقَمَرِ وَ اُسْجُدُوا لِلَّهِ {w11-19w}{I41:37I}/}A}{M؛ تنها برابر خدا سجده كن و نه براي هيچ موجود ديگري M}، {V(سوره فصلت، آيه 37)V}. براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك: روح البيان، المنار، بيضاوي، در ذيل آيه 35 بقره.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.