-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12889)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12680)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8959)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4736)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1568)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1412)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1231)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(992)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28300 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا خداوند بي نياز است و دليل آن چيست
براي اثبات بي نيازي خداوند، هم از دلايل نقلي (آيات و روايات) و هم عقلي مي توان بهره جست. دلايل نقلي، هم زياد است و هم واضح. اما از دلايل عقلي متعددي كه فلاسفه و متكلمان گفته اند، به دو دليل با ذكر سه مقدمه اكتفا مي كنيم: 1- فلاسفه مي گويند موجود يا واجب الوجود است (وجودش ضروري است)، يا ممتنع الوجود است (عدم وجودش ضروري است)، و يا ممكن الوجود (نه وجودش ضرورت دارد و نه عدم آن؛ بلكه براي موجود شدن نياز به ايجاد كننده دارد) 2- واجب الوجود؛ كه منحصر در وجود خداوند است؛ از جميع جهات واجب است؛ چه در ذات و چه در صفات و چه در افعال. 3- احتياج و نياز مخصوص موجودات امكاني است، كه نه وجودش ضروري است و نه عدمشان. از سه مقدمه فوق يك استدلال روشن بر بي نيازي خداوند به دست مي آيد: آن اينكه احتياج و نياز با واجب الوجود منافات دارد. دليل دوم: اگر خداوند بي نياز نباشد، «دور» پيش مي آيد و دور باطل است (دور يعني وجود يك شي ء، بر خودش متوقف باشد). بيان دور: فرض اين است كه واجب الوجود يكي بيشتر نيست. پس كسي كه خداوند به آن نياز دارد، لابد يك ممكن الوجود است و چون ممكن الوجود به واجب الوجود نيازمند است، نمي شود واجب الوجود نيازمند غير باشد. در غير اين صورت دور پيش مي آيد. براي اثبات يكتايي خدا، هم دليل نقلي (آيات و روايات) داريم، كه نيازي به ذكر آن نيست و هم دلايل عقلي زيادي وجود دارد كه ما به دو دليل اكتفا مي كنيم. الف) فرض اين كه جهان خدايان متعددي داشته باشد، از سه حال خارج نيست: يا اين كه هر يك از پديده هاي جهان، مخلوق و معلول همه آنها فرض شود. و يا اين كه هر دسته از آنها معلول يكي از خدايان باشد و يا همگي آفريده يك خدا شمرده شده و خدايان ديگر به عنوان مدير و اداره كنندگان جهان فرض شوند. فرض اول درست نيست؛ به اين دليل كه هر موجودي فقط يك وجود دارد و اگر قرار باشد هر پديده اي پديدآورنده هاي متعددي داشته باشد، لابد هر پديد آورنده اي يك وجود به آن مي دهد، و اين خلاف عقل است. فرض دوم هم مردود است؛ زيرا اين فرض موجب مي شود نظام هاي مختلفي به وجود آيد، در حالي كه سراسر نظام آفرينش از وحدتي دائمي برخوردار است. فرض سوم هم باطل است؛ زيرا بين خالقيت و مديريت تلازم است، يعني همان كسي كه آفريننده اين جهان است، اداره كننده آن هم هست. پس خداوند يكتاست. ب ) اگر دو واجب الوجود داشته باشيم، يا از يكديگر قابل تمييز و جداكردن هستند و يا نيستند؛ اگر قابل تشخيص و تمييز نباشند، پس دو تا نيستند و اگر قابل تشخيص باشند، پس مركبند. در حالي كه تركيب در واجب الوجود راه ندارد، زيرا تركيب موجب احتياج است و ثابت شد كه واجب الوجود هيچ احتياجي ندارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.