-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12558)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(9849)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(7998)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4532)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2399)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1415)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1266)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1067)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(793)
-فايده حشرات موذي مانند مگس و حيوانات غول پيكر مانند فيل و زرافه و گياهان بي ميوه از نظر اسلام و قران چيست؟

(739)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28361 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا اعتقاد به واسطه فيض بودن ائمه، با يگانگي و ربوبيت خدا منافات ندارد؟
لف) اولا اين مساله مبتني بر دليل عقلي و نقلي است. تفصيل برخي ادله از حوصله اين مختصر خارج است از اين رو به ذكر يك روايت در اين باره اكتفا مي شود: {Mقال رسول اللَّه(ص): «اول ما خلق اللَّه نوري ابتدعه من نوره واشتقه من جلال عظمته فاقبل يطوف بالقدرة حتي وصل الي جلال العظمة في ثمانين الف سنه ثم سجد للَّه تعظيماً ففتق منه نور علي(ع) فكان نوري محيطاً بالعظمة و نور علي محيطاً بالقدرة ثم خلق العرش واللوح والشمس وضوء النهار و نور الابصار والعقل والمعرفة وابصار العباد و اسماعهم و قلوبهم من نوري و نوري مشتق من نوره فنحن الاولون و نحن الاخرون و نحن السابقون ونحن احباء للَّه و نحن وجه اللَّه و نحن جنب اللَّه و نحن يمين اللَّه و نحن امناء اللَّه و نحن خزنة وحي اللَّه و سدنه غيب اللَّه و نحن معدن التنزيل و معني التأويل و في ابياتنا هبط جبرئيل و نحن محال قدس اللَّه و نحن مصابيح الحكمة و نحن مفاتيح الرحمة و نحن ينابيع النعمة و نحن شرف الامة و نحن سادة الائمة و نحن نواميس العصر واحبار الدهر و نحن سادة العباد و نحن ساسة البلاد و نحن الكفاه والولا والحماة والسقاة والرعاة و طريق النجاة و نحن السبيل والسلسبيل و نحن النهج القويم والطريق المستقيم من آمن بنا آمن باللَّه و من رد علينا رد علي اللَّه و من شك فينا شك في اللَّه و من عرفنا عرف اللَّه و من تولي عنا تولي عن اللَّه و من اطاعنا اطاع اللَّه و نحن الوسيله الي اللَّه والوصلة الي رضوان اللَّه و لنا العصمة والخلافة و الهداية و فينا النبوة والولاية والامامة و نحن معدن الحكمة و باب الرحمة و شجرة العصمة و نحن كلمة التقوي والمثل الاعلي والحجة العظمي والعروة الوثقي التي من تمسك بها نجاM}»، {V(بحار الانوار، ج 25، ص 22، روايت 38، باب 1)V}. ب ) واسطه و وسيله فيض بودن اهل بيت(ع) تفاسير مختلفي دارد؛ از جمله: 1- وساطت به معناي شفاعت، 2- وساطت به لحاظ علت غايي خلقت، 3- وساطت در سلسله طولي علل متوسطه فاعلي. ج ) وساطت فيضي به هر معنايي كه باشد، هرگز به معناي شريك قرار دادن براي خدا نيست، زيرا شريك آن است كه استقلال در وجود يا تأثير داشته باشد و بتواند بدون درخواست و اراده خداوند كاري انجام دهد؛ در حالي كه چنين اعتقادي هرگز در انديشه اسلامي پذيرفته نيست و نقش وسائط و اسباب و علل همه از سوي خدا و به اذن اوست. د ) اين كه جهان براساس نظام اسباب و مسببات اراده شود، به معناي رهايي آن نيست. اين تصور ناشي از نگرش غربي به قاعده عليت است. در انديشه فلسفي اسلامي معلول با تمام هستي و افعالش وابسته به علت العلل و در حضور او و مرتبط با اوست، بلكه معلول عين ربط و تعلق به علت است و حقيقت ديگري ندارد. بنابراين سلسله علل و نظام اسباب و مسببات، عين ربط و تعلق به فاعل هستي بخش (خداوند) مي باشد و هرگز رها شده نيست. ه ) خروج هستي از نظام علت و معلول امري محال است و تغييرات مقطعي كه در نحوه پيدايش موجودات ديده مي شود، مانند آنچه در معجزه مشاهده مي گردد، خروج از نواميس واقعي حاكم بر هستي نيست، بلكه تغيير مجاري ظاهري تحقق يك پديده براساس نظامات و قواعد كلي تر قانون عليت و سنن الهي حاكم بر جهان است. براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- جهان بيني توحيدي،شهيد مطهري 2- علل گرايش به ماديگري،شهيد مطهري 3- عدل الهي،شهيد مطهري 4- شرح منظومه،شهيد مطهري 5- آموزش فلسفه، ج 1 و 2،محمد تقي مصباح يزدي 6- الالهيات،جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.