-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12891)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12829)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8972)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4738)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1571)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1414)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(871)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28386 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چه نيازي به اثبات وحدانيت خدا وجود دارد؟ اگر دو خدا باشند و كارها رابا هم تقسيم كنند و دعوا نكنند چه اشكالي دارد؟
اعتقاد به توحيد و يگانگي خدا به خاطر اين نيست كه اگر دو خدا باشند با يكديگر نزاع و دعوا دارند، بلكه بحث بر سر اين است كه اصلاً وجود دو خدا ذاتاً ممكن است يا محال؟ در اين باره ادله فراواني نقل شده است، از جمله در كتاب «اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج 5»، شهيد مطهري 5 برهان به استحاله وجود دو خدا ذكر نموده اند كه يكي از آنها نيز به دو برهان مستقل تقسيم مي شود. اين براهين عبارت است از: 1- برهان رابطه وحدت عالم و يگانگي مبدأ آن، 2- برهان عدم تناهي، 3- برهان صرافت و محوضت وجود، 4- برهان تمانع، 5- برهان فرجه، 6- برهان نبوت. سؤال شما نشان مي دهد كه نوعي برداشت عاميانه و نادرست از دليل اول و از برهان تمانع در ذهنتان نقش بسته است، در حالي كه مفاد آنها برهان دعواي دو خدا در جهان هستي نيست، بلكه يك معناي دقيق و پيچيده فلسفي است كه آيا اصلاً اين جهان امكان انتساب به دو مبدأ و دو فاعل هستي بخش را دارد يا نه؟ به تعبير استاد مطهري «برهان تمانع مبتني بر تضاد خواستها و اراده ها نيست، بلكه مبتني بر امتناع وجود هر حادثه ممكن است از ناحيه تعدد اراده ها؛ يعني اگر واجب الوجود متعدد باشد، با فرض هماهنگي و توافق اراده ها نيز تمانع وجود دارد، {V(همان، ص 154)V}. البته با توجه به اين كه برهان فوق از نظر فلسفي ژرفكاوي ها و پيچيدگي هاي بالايي دارد از ذكر آن خودداري نموده و به ذكر برهان واضح تري مي پردازيم و آن برهان عدم تناهي ملاصدرا است. تقرير اين برهان با مختصر تغييري از قرار زير است: 1- خداوند واجب الوجود است، 2- واجب الوجود نامتناهي ولاحد است، 3- ولاحد نامتناهي تعددپذير نيست، زيرا اگر دو وجود نامتناهي داشته باشيم قطعاً هر يك بايد داراي مرتبه واحدي از وجود و كمال باشد كه ديگري فاقد آن است. به عبارت ديگر بايد هر يك امتيازي بر ديگري داشته باشد تا دومي آن فرض شود، و اگر هيچ امتيازي نباشد عين او و همان خواهد بود. در اين صورت هر يك كمالي را كه ديگري دارد فاقد است و در اين صورت ديگر هيچ كدام واجب الوجود و داراي كمال مطلقه ولاحد نيستند. براي آگاهي بيشتر ر.ك: همان، صص 147 - 162.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.