-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12915)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12892)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8973)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4738)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1571)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1415)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(871)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28486 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا ظلم نيست كه عده اي در خوشي زندگي مي كنند و گروهي در فلاكت و بدبختي؟
افراد بشر هم از نظر استعداد و هم از نظر شرايط اقتصادي و سياسي در وضعيت هاي مختلفي قرار دارند. اين تفاوت به دليل اهداف و فلسفه خاصي است كه بر جريان آفرينش انسان حاكم است. شما دنيايي را فرض كنيد كه همه انسان هاي موجود در آن از نظر شرايط فكري، اقتصادي و... يكسان بودند و هيچ تفاوت و تغييري نيز در آن حاصل نبود، آن گاه شكل زندگي و حيات اجتماعي به چه صورتي در مي آمد؟ آيا در اين صورت كارخانه اي به گردش در مي آمد و زميني كاشته مي شد؟ مسلماً نه! چرا كه كسي به كس ديگر نيازي ندارد و همه يكسان فرض شده اند. هم چنين هيچ تحرّكي در آنان مشاهده نمي شد؛ چون هيچ كس از ديگري عقب نيست تا بخواهد به او برسد. مي بينيم كه نظام انساني در اين طبيعت، بنا به سلسله علل و اهداف آفرينش، به گونه اي خاص تنظيم شده است. لذا روزي روم و ايران دو ابر قدرت جهان و منبع ثروت و قدرت بودند و روز ديگر اروپا چنين مي شود و سپس رو به زوال مي گذارد. تمدّن ها، قدرت ها و ... به وجود مي آيند و با درگير شدن با شرايط خاصي، متلاشي شده و از بين مي روند و از خاكستر آنها تمدّن جديدي پا به عرصه وجود مي گذارد. فلسفه همه اين حركت ها، در تفاوت ها و اختلاف هاست؛ چنان كه قرآن مي فرمايد: {A{/Bوَ مِنْ آياتِهِ خَلْقُ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اِخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوانِكُمْ {w1-12w}{I30:22I}/}A} ؛ {Mاز آيات او آفرينش آسمانها و زمين و اختلاف زبان ها و رنگ هاي شماست M}، {V(روم، آيه 22)V}. اگر از زاويه اي ديگر به بحث نگاه كنيم، خواهيم ديد كه بسياري از ارزش ها در پرتو همين اختلافات شكل مي گيرد. عدالت وقتي معنا پيدا مي كند كه ظلمي نيز مشهود و ملموس باشد و عدالت خواه نيز وقتي منصور است كه ستمگري در كار باشد. در تقابل فقر و غنا نيز همين نكات وجود دارد. بسياري از احساسات عميق و ارزشمند انساني در اين تقابل ها شكل مي گيرد. كتاب بينوايان كه حاكي از احساسات متعالي درباره پديده فقر است، از كجا نشأت گرفته است؟ نكته ديگر در اين باب آن است كه تكاليف خداوند و بازخواست او از بندگان در قيامت، متناسب با امكاناتي است كه در اختيار آنان قرار دارد. حساب و بازخواست از اغنيا در قيامت و نيز مسؤوليت آنان در دنيا، با حساب فقرا و مسؤوليتشان برابر نيست. بنابراين روزي عدالت به طور كامل برقرار خواهد شد، اگر چه در دنيا و بر حسب ظاهر تفاوت ها به چشم بيايند. مسأله مهم ديگر، امتحان نمودن اقشار مختلف مردم است كه فقير و غني به فقر و غنايشان مورد امتحان قرار گيرند. علاوه بر آنچه گفته شد نبايد ظلم ستمگران و تبهكاري دنيا طلبان را به حساب ناعدالتي خداوند گذاشت. چنان كه معاويه در هنگام گفت و گو با ابوذر درباره كاخ سبز خودش استدلال كرد. خدا خواسته كه من اين چنين در رفاه باشم و شما در فقر باشيد. ابوذر در مقابل گفت: خداوند رزقش را براي همگان نازل كرده است ولي تو در اين ميان رهزني كرده و مانع شده اي. علاوه بر آنچه گفته شد نبايد ظلم ستمگران و تبهكاري دنياطلبان را به حساب ناعدالتي خداوند گذاشت. چنان كه معاويه در هنگام گفت و گو با ابوذر درباره كاخ سبز خودش استدلال كرد، خدا خواسته كه من اين چنين در رفاه باشم و شما در فقر باشيد. ابوذر در مقابل گفت: خداوند رزقش را براي همگان نازل كرده است ولي تو در اين ميان رهزني كرده و مانع شده اي.براي آگاهي بيشتر در اين مورد به كتاب «عدل الهي» (شهيد مطهري) مراجعه فرماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.