-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2860 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نظر حوزه درباره گفتگوي تمدنها كه رئيس محترم جمهور مطرح كردهاند چيست؟

درباره گفت و گوي تمدنها كه رئيس جمهور محترم مطرح فرمودهاند و همان طوري كه شما توضيح دادهايد كه چگونه دستگاه تبليغاتي استكبار جهاني عليه اسلام و جمهوري اسلامي سم پاشي ميكند و چهره اسلام و مسلمانان را نزد مردم جهان مخدوش ميسازد، طرح اين مسئله از سوي ايشان كه روحاني و فرزند حوزه ميباشند بسيار مفيد و لازم و مورد استقبال مجامع جهاني قرار گرفته و به همين مناسبت سال 2000 به عنوان سال گفت و گوي تمدنها نام گرفت.

اين خود از الطاف الهي است و ما بايد بر اين نعمت بزرگ خدا را شاكر و سپاس گزار باشيم. انشاءاللَّه در آينده نزديك آثار و بركات اين طرح نمودار خواهد شد. البته استكبار جهاني مخصوصاً آمريكا هيچ موقع راضي به اين گونه تحركها نيست و هميشه در مقابل طرح هايي كه نفع خود را در آن نبيند ايستاده است و مبارزه آمريكا و صهيونيست در مقابل اسلام و مسلمانان بر كسي مخفي نيست. اين را به قطع بدانيم كه آمريكا دنبال منافع خود است و در هر كجا به هر وسيله بتواند ولو با نام زيباي حقوق بشر و آزادي و اصلاحطلبي سعي در توطئه، براندازي، محاصره اقتصادي و... دارد و اين خاصيت استكباري آمريكا و اذناب او است.

بنابراين، ما هم مانند شما با هر طرحي كه بتواند جنگها را تبديل به صلح كند، ظلمها را نابود كند ريشههاي ظلم، استبداد را بخشكاند موافقهيم و بايد در راه آن گام برداريم، اما از اين نكته نبايد غافل شد كه مثلاً ما دم از صلح بزنيم و آنها با نام صلحطلبي بر ما مسلط شده و ما را به دوران جاهليت سوق دهند. بايد بيدار و هوشيار بود و فريب نيرنگها را نخورد. و مكروا و مكر اللَّه واللَّه خير الماكرين.(1)

ضمناً نكتهاي را كه بايد تذكر داد اين است كه در ابتداي اين نامه و نامه پيشين خود لطيفه و طنزي را ذكر نموده و بعد سؤال خود را خيلي مبهم وانمود كردهايد و پاسخ را بسيار ساده و اظهر من الشّمس، در صورتي كه بايد سعي شود سؤال براي كشف حقيقت باشد وگرنه اگر كسي با پيش فرض اين كه صددرصد عقيده و نظر خودش درست است بخواهد وارد مسئله شود به خود مجال انديشه در جوانب پاسخ طرف را نخواهد داد، لذا علي(ع) ميفرمود: سل تفقّهاً و لا تسأل تغتاً.(2)

درخواست عاجزانه ما از شما برادر عزيز اين است كه اولاً: با حوصله بيشتر مسائل را تجزيه و تحيليل كنيد و به مطالب نظريه گونه غربيان اين اندازه خوشبين نباشيد. ثانياً: با دقت بيشتر آنها را مطالعه كنيد، چون در نامه شريفتان اسم صاحب نظريه برخورد تمدنها را هانينگتون نوشتيد در صورتي كه هانتينگتون است و اين نظريه نيز تا كنون بارها مورد نقد و بررسي قرار گرفته است از جمله نقدي است كه گپي آن را از مجله حكومت اسلامي(3) براي شما ارسال داشتهايم و اميدواريم از ما نرنجيد، بلكه بردباري را با ذهن نقاد و بيان شيواي خود همراه ساخته و با تجزيه و تحليل درست مسائيل سياسي انشاءاللَّه آينده درخشاني داشته باشيد.

پي نوشتها:

1. آل عمران (3) آيه 54.

2. بحارالانوار، ج 1، ص 222، ح 7.

3. مجله حكومت اسلامي، شماره 11، سال چهارم، شماره اوّل، بهار 78.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.