-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12889)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12721)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8961)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4737)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1569)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1413)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1231)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(993)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28658 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با توجه به اين كه انسان خليفه الله در روي زمين است پس چرا براي خواسته هاي خود به اهل بيت(ع) متوسل مي شوند؟
اولاً؛ انسان هاي عادي خليفة اللَّه نيستند و طبق آيات قرآن مصداق تام خليفةاللَّه چهارده معصوم مي باشند، زيرا ملائكه بر آدم(ع) سجده نكردند ولي وقتي آدم از خداوند حقيقتي را دريافت داشت، آن حقيقت را بر ملائكه عرضه كرد. همگي سجده نمودند و آن مطلب چيزي جز حقيقت چهارده معصوم نبود. قرآن مي فرمايد: {H{/Bفَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ {w6-8w}{I2:33I}/}...H}؛ {Mوقتي آدم اسماي ايشان را به ملائكه خبر دادM}، {V(بقره، آيه 30)V}. در اين جا ضمير «هم» آمده است كه براي صاحبان عقل به كار مي رود. در نتيجه فهميده مي شود سجود ملائكه بر انسان كامل است كه صلاحيت خليفة اللهي را دارا است، بارزترين مصاديق آن، چهارده معصوم هستند. براي آگاهي بيشتر ر.ك: تفسير الميزان، آيات 20 - 33 سوره بقره. ثانياً؛ دليل اين كه ما به اولياي الهي براي رسيدن به خداوند متوسل مي شويم، نقصي است كه در ما وجود دارد. در زندگي متعارف اگر كسي نسبت به بزرگي نا آشنا باشد يا معصيت وي را نموده باشد و حاجتي نيز داشته باشد، از افراد آشنا و آبرومند استفاده مي كند واين يك عمل عقلايي است. حال اگر كسي واقعاً چنين نيازي را احساس نمي كند، توسل جستن به اوليا براي او لازم نيست. ولي بايد دانست اين احساس عدم نياز، توهمي بيش نيست و چه بسا از دام هاي شيطان است؛ زيرا قرآن مي فرمايد: {A{/Bوَ اِبْتَغُوا إِلَيْهِ اَلْوَسِيلَةَ{w7-10w}{I5:35I}/}A}، {V(مائده، آيه 35)V}. و اگر وسيله قرار دادن در پيشگاه خداوند كار لغوي بود، بدان امر نمي شديم. ثالثاً؛ اگر كسي وسيله اي را پرستش كند يا مستقل در تأثير بداند، بت پرستي مي باشد؛ ولي از خود كلمه وسيله و توسل فهميده مي شود كه آنها موضوعيت ندارند و هدف رسيدن به چيز ديگري است كه خداوند باشد. پس توسل، عين توحيد و پرستش خداوند است؛ زيرا راهي براي رسيدن به عبوديت حق تعالي مي باشد. براي آگاهي بيشتر ر.ك: شفاعت، جعفر سبحاني.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.