-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12915)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12892)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8973)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4738)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1571)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1415)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(871)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28708 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

شغل خداوند قبل از آفرينش جهان هستي چه بود؟
{Tبخش اول: شغل خداوند قبل از آفرينش جهان هستي T} در پاسخ لازم است به نكاتي اشاره بكنيم: 1- چنان كه در حكمت و عرفان ثابت گشته و خداوند وجود محض و مطلق است كه هر كمالي را واجد است و امكان ندارد هيچ كمالي را فاقد باشد. نيز به اثبات رسيده است كه افعال چنين وجودي در دايره زمان قرار نگرفته و به اصطلاح زماني و متغير نخواهد بود. از اين دو سخن اين مطلب را مي توان استفاده نمود كه پس معناي اراده و خلق حق همان عشق و حب به ذات و ظهور كمالات و شئون ذاتي اوست كه مرتبه تجلي حق گويند. زيرا از طرفي فيض و فضل براي خداوند دائمي {Hيا دائم الفضل علي البريةH} است، و از طرف ديگر ايجاد و ظهور او هميشه بدون زمان {Hاحببت ان اعرف H} است و از طرف سوم به لحاظ اين كه مقام مظاهر خلقي (ظهور و شئون كمالات الهي) هميشه مرتبّه و متحصّل {Hفخلقت الخلق لكي اعرف H} است. ازاين رو، مي توان گفت ذات حق ازلاً و ابداً حالت فخلقت الخلق را دارد. امّا امر خلق بما هو خلق به لحاظ اين كه به وجود محدود تعلق مي گيرد، رنگ حدوث از نوع ذاتي نه زماني پيدا مي كند. بنابراين نمي توان گفت خداوند پيش از آفريدن به چه كاري مشغول بوده به جهت اين كه آن نوع وجود در هيچ وقتي از اوقات از عشق و پرتو افكني و تجلي خالي نبوده است، {V(الهي قمشه اي، محي الدين مهدي، حكمت الهي، ج 1، ص 283) V} 2- پاسخ به اين شبهه مبتني بر يكي از مسائلي است كه از قديم الايام ميان فلاسفه و متكلمين مورد اختلاف بوده و آن مسأله حدوث و يا قدم عالم از جهت زمان است. معمولاً از طرف متكلمين بر حدوث عالم و از طرف فلاسفه بر قديم بودن عالم از حيث زمان استدلال مي شود. حال اگر ثابت كرديم كه عالم هميشه بوده و زماني نبوده كه در آن زمان خدا وجود داشته و لكن عالم وجود نداشت، به طور طبيعي ديگر شبهه اين كه خداوند پيش از آفرينش جهان به چه كاري مشغول بوده، بي اساس خواهد بود. 3- اين كه فلاسفه مي گويند عالم قديم زماني است، منظورشان اصول و كليات آن است نه افراد و جزئيات آن، زيرا اينها به نوبه خود حادث هستند. علت اين كه فلاسفه به اين نظريه قائل شده اند اين است كه بر اساس نظر آنها وقتي كه علتي را تامه فرض كرديم ديگر نمي توانيم معلولش را از او جدا فرض كنيم. ازاين رو نمي توان فاصله زماني بين معلول و علت تامه فرض كرد. البته وجود معلول از اين جهت كه وجودي وابسته و فقير دارد در همه حال بي نياز از علت تامه نخواهد بود. پس گرچه عالم همانند خداوند قديم است اما اين تفاوت در بين آنها هست كه عالم تنها قديم زماني است ولي خداوند علاوه بر قديم زماني بودن قديم ذاتي (وجود غني و غير وابسته به ديگري) نيز دارد، {V(مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، ج 6، ص 105 - مصباح يزدي، محمدتقي، آموزش فلسفه، ج 1 و 2)V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.