-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(13167)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12896)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9000)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4740)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2478)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1572)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1416)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1235)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(872)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28717 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا خداوند اول حضرت آدم(ع) را آفريد، بعداز باقيمانده گل آدم، حوا(ع)را آفريد آيا خداوند با اين عمل، بين زن و مرد تفاوت قائل شده است؟
از جمله مسائلي كه در قرآن كريم، آيات زيادي را به خود اختصاص داده است، موضوع خلقت زن و مرد است. و مستفاد از آن آيات اين است كه اوّلاً: بر خلاف آنچه كه در بعضي از كتب مذاهب و اديان و معتقدند كه، زن از مايه اي پست تر از مايه مرد آفريده شده و يا اين كه به زن، جنبه طُفيلي داده است به اين كه زن مقدمه وجود مرد بوده و براي مرد آفريده شده است به همين جهت حضرت حوا، همسر آدم از باقيمانده گِل آدم خلق شده است، قرآن كريم با كمال صراحت در آيات متعددي مي فرمايد كه زنان را از همان جنس مردان و از سرشت مردان آفريده ايم، و هر دو از يك گوهرند و براي يكديگر آفريده شده اند {A{/Bهُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَ {w8-14w}{I2:187I}/}A}{M: زنان زينت و پوشش شما هستند و شما نيز زينت و پوشش آن هاM}، {V(بقره، 187) V} توضيح آن كه: آياتي كه مبدأ پيدايش انسانها را مطرح كرده، از فرد يا صنف خاصي سخن گفته است، بلكه در اين آيات، واژه هاي «انسان»، «بشر»، بكار رفته است و مبدأ آفرينش همه را يك چيز مي داند («ماء»، «طين»، «تراب»، «نطفه» و «علقه» و...) و در هيچ يك از مراحل پيدايش نسل انساني، پي جنسيّت در ميان نبوده است و تفاوتي ميان آفرينش زن و مرد نيست. اما نسبت به آفرينش حضرت حوّا كه در آيات مختلف به آن اشاره شده است {V(از جمله سوره نساء، آيه 1/سوره اعراف، آيه 189/سوره زمر، آيه 6)V}، گر چه برخي از مفسرين به ظهور ابتدائي آيات شريفه {A{/Bخَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها{w7-14w}{I4:1I}/}A} يا {A... {/Bوَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها{w7-10w}{I7:189I}/}A} يا {A...{/Bثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها{w5-8w}{I39:6I}/}A} تمسك جسته و عقيده دارند زن از مرد خلق شده و جزئي از وجود مرد است، اما بيشتر مفسرين، {V(حسيني تهراني، محمدحسين؛ نور ملكوت قرآن، ج 2، ص 98) V}گفته اند كه معناي آيه اين است كه زنان از جنس مردان هستند و شاهد بر اين نظر، سه آيه ديگر است كه مي فرمايد «خداوند همسرانتان را از جنس شما قرار داد {A{/Bوَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً{w1-9w}{I30:21I}/}...A}، {V(21 روم)V} {A{/Bوَ اَللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً{w1-7w}{I16:72I}/}A}، {V(72 نحل)V} {A{/Bجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً{w3-7w}{I16:72I}*/}A}، {V(11 شوري)V}، زيرا قطعاً معناي آيه اين نيست كه همسر هر مردي از آن مرد آفريده شده است بلكه منظور وحدت طينت و سرشت آفرينش زن و مرد است. لذا مرحوم علامه طباطبايي(ره) با بيان اين نكته كه «مِن» در آيات شريفه فوق، «مِن» نشويه است (يعني منشأ چيزي را بيان مي كند مي فرمايد: «ظاهر آيه {A{/Bوَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها{w11-14w}{I4:1I}/}A} {V(نساء، آيه 1)V} اين است كه همسري از نوع مرد آفريد و افراد انساني، بازگشت به دو فرد همانند و مشابه دارند... بنابراين آنچه كه در برخي از تفاسير ذكر شده است كه مقصود آيه، بيان اين نكته است كه زن از آدم، مشتق شده و پاره اي از وجود آدم است و خداوند همسر آدم را از دنده او آفريد، سخني بدون دليل است و آيه بر اين مطلب دلالت ندارد»، {V(الطباطبايي السيد محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، ج 4، طهران: دار الكتب الاسلامية، الطبعة الرابعة، 1362، ص 145)V}. و هبة الزحيلي و فخر رازي و بسياري ديگر از مفسرين اهل سنت نيز بر اين نظر هستند، {V(الزحيلي وهبة، التفسير المنير، ج 1، دمشق: دار الفكر، ص 139)V}. ثانياً: آنچه كه در برخي روايات وجود دارد مانند روايت ابو مقرام از امام صادق(ع) اين است كه خداوند متعال هنگام آفرينش، مشتي از خاك را از زمين برداشت و از آن، آدم را بيافريد و از بقيه (بقيه آن خاك نه بقيه خاك يا گل آدم) حضرت حوا را آفريد، {V(الطباطبايي، پيشين، ج 4، ص 156 و نيز ر.ك العروس الحويزي عبد علي تفسير نور الثقلين، ج 1، قم المطبعة العلمية، الطبعة الثانية، 1383، صص 429 - 431)V}. ثالثاً: نه تقدم زماني ملاك شرافت است و نه نوع ماده خلقت، چنانكه بسياري ازانسانهاي فاجر قبل از بسياري از اولياء خاص الهي و حتي قبل از اشرف مخلوقات (حضرت محمد مصطفي(ص)) خلق شده اند و شيطان نيز در برتري خودش بر آدم و علت اباء از سجده براي آدم به ماده خلقت استناد كرده است كه من از آتش و آدم از خاك خلق شده است، {V(اعراف، آيه 12، ص آيه 76، حجر آيه 33)V} و خداوند متعال در مقام پاسخ به او فرمودند «علت سجده به آدم، تعليم اسماء الهي به آدم است»، {V(بقره، آيات 30 تا 34)V} نه ماده خلقت. و اصولاً يگانه ارزش در بين انسانها، تقواي الهي است، {V(حجرات، آيه 13)V} كه كسب آن همگاني و بدون هيچ گونه پيش شرط جنسيتي و نژادي و قومي و... است و راه آن بندگي خداوند {A{/Bأَنِ اُعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ {w2-6w}{I36:61I}/}A}، {V(يس، آيه 61)V}

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.