-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12889)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12573)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8958)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4736)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1568)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1411)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1230)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(991)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28756 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

روز قيامت چگونه است؟
پيش از پاسخ دهي به پرسش شما توجه به دو نكته ضروري است: نكته اول: در عالم هستي عوالمي وجود دارد (در يك ديدگاه كلي سه عالم مادي، مثال، تجرد) هر يك از اين عوالم داراي احكام، قوانين و سنن مختص به خود است، عالم دنيا و عالم آخرت و قيامت دو عالم از عوالم هستي اند كه هر يك داراي آثار ويژه خود مي باشند به همين جهت است كه بر اساس آيات و روايات براي ورود روح و بدن به عالم قيامت نياز به تحول اساسي است تا روح و بدن قابليت پذيرش احكام و قوانين قيامت را بيابند به عنوان مثال بدن مادي در اين دنيا با سوزشي صدمه خورده و از ميان مي رود ولي در قيامت بسا تحولات اساسي كه در اين بدن ايجاد مي شود، به صورتي مي گردد كه در عين حال كه سوزش و ناراحتي شديد دارد اما بدن از ميان نمي رود [البته اين نسبت به دوزخيان است ]اگر اين تحولات نسبت به بدن مادي ايجاد نشود، اين بدن با اين صفات نمي تواند احكام و سنن قيامت را تاب بياورد. يا مثلاً در دنيا حركت و تغيير است، جوان پير مي شود، نو كهنه مي گردد، كهنه ها از ميان مي روند، گياهان پژمرده مي شوند و... اما در جهان آخرت تغيير و تحول اين چنيني وجود نداشته و نوعي ثبات و بقاء حاكم است {V(نك:نحل، آيه 96، يونس، آيه 24، حديد، آيه 20، آل عمران، آيه 197، نساء، آيه 77، كهف، آيه 46، مريم، آيه 76، طه، آيه 73، غافر، آيه 39 و...) V} در زندگي دنيوي خوشي با رنج، حيات با مرگ، لذت با محنت، اندوه با شادي، اضطراب با آرامش آميخته است. اما در آخرت چنين نيست، بلكه گروهي هميشه و از هر جهت متنعم، شاد و آسوده اند و دسته اي ديگر همواره معذب، غمگين و ناراحت اند {V(نك: قلم، آيه 33، رعد، آيه 34، طه، آيه 73، زمر، آيه 26، آل عمران، آيه 15، نساء، آيه 77، اعراف، آيه 32، يوسف، آيه 109، نحل، آيه 30 و ...) V} در واقع با توجه به آيات و روايات، در عالم قيامت نظام كنوني عالم مادي دگرگون مي شود، پديد آمدن زلزله عظيم در زمين {V(مزمل، آيه 14)V}، شكافته شدن درياها {V(تكوير، آيه 7)V} به حركت در آمدن كوه ها {V(كهف، آيه 47)V} و درهم كوبيده شدنشان {V(حاقه، آيه 14)V} خاموش گشتن ماه و خورشيد و ستارگان عظيم {V(تكوير، آيه 2)V} و پر از دود و ابر شدن فضاي جهان {V(فرقان، آيه 25)V} پاره اي از تغيير و تحول اساسي نظام كاينات است. در قيامت همه اسباب و روابط قطع مي شود و تمام ارتباطات و تأثيراتي كه موجودات در نظام وجودشان در عالم جسم و جسمانيت و نيز در عالمي كه به دنبال آن مي آيد، دارند، از ميان مي رود و نه شيئي در شيئي ديگر اثر خواهد كرد و نه شيئي از شيئي ديگر تأثير خواهد پذيرفت. نه از شيئي نفع برده خواهد شد و نه از آن زياني خواهد رسيد. {V(بقره، آيه 166، مؤمنون، آيه 101)V}. نكته دوم كه در واقع نتيجه تأمل و دقت در نكته اول است عبارت از اين است كه: ما نبايد انتظار داشته باشيم كه در عالم قيامت احكام، قوانين و سنن عالم مادي و دنيا جاري باشد و اگر گاهي در لسان آيات و روايات از مواردي چون خوردن، آشاميدن، با زنان جوان زيبا روي بودن، در كنار نهرها و زيردرختان بودن ياد مي شود، از باب تقريب ذهن ما به دريافت حقايق عالم قيامت است نه آنكه آشاميدن آنجا مانند آشاميدن اين جا باشد يا خوردن آنجا مانند خوردن اينجا و همين طور .... با توجه به اين دو نكته، پاسخ پرسش شما روشن مي گردد. بر اساس برخي آيات قرآن براي آدمي زنان پاك و باكره، خوش اندام و زيبا هست كه از آنها لذت مي برد، ولي بايد توجه داشت كه اين لذت همانند لذت جنسي اين دنيا نمي باشد. چنان كه زنان آنجا نيز مانند زنان اينجا نيستند، بلكه زناني هستند كه به هيچ وجه دچار عادت ماهانه نشده و همواره باكره خواهند بود. {V(نك:بقره، آيه 25، آل عمران، آيه 15، نساء، آيه 57، صافات، آيه 49 - 48، ص، آيه 52، زخرف، آيه 7، دخان، آيه 54، طور، آيه 20، الرحمن، آيه 56، 74 - 70، واقعه، آيه 23 - 22، 37 - 34، نبأ، آيه 33)V}. همچنين اهل بهشت مي توانند فرزند داشته باشند، ولي اين موضوع به دليل سنن حاكم بر قيامت به شيوه اي كه در اين دنيا وجود دارد نيست. نظام حاكم بر قيامت نظام دفعي است نه نظام تدريجي؛ يعني، در قيامت خواستن مساوي است با شدن و تحقق، برخلاف نظام اين عالم كه براي عملي شدن خواسته ها، بايد زمينه، اسباب و شرايط آن فراهم شود تا آن آرزو محقق گردد. در اين دنيا كسي كه فرزندي مي خواهد بايد ازدواج كرده و با جمع يك سلسله شرايط و به تدريج و در زمان معيني داراي فرزند شود. اما در نظام قيامت چنين نيست، بلكه بهشتيان هر چه مي خواهند، بر ايشان محقق مي شود، {V(نك: فصلت، آيه 31 و ق، آيه 35)V} و نياز نيست كه با جمع شرايط و پديد آمدن مقدماتي، به تدريج آن خواسته محقق شود. از اين رو، خواستن فرزند در عالم بهشت مساوي است با حضور بچه في الحال و در همان آن. چنان كه رواياتي نيز بر خصوص اين امر وارد شده است. {V(نك: استاد شجاعي، محمد، خواب و نشان هاي آن، مقدمه و تدوين: محمدرضا كاشفي، كانون انديشه جوان، تهران، چاپ دوم، 1379، صص 90 - 86)V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.