-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12908)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12892)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8973)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4738)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1571)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1415)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(871)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28782 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

از چه منابعي حقانيت شيعه را به دست آوريم؟
اثبات اين مقصود در ضمن نامه نمي گنجد. توصيه ما آن است كه با مراجعه به كتاب هاي مستند و مفيد، در اين زمينه به تحقيق بپردازيد تا حقيقت آشكار شود. در اين رابطه مي توانيد از كتاب هاي زير استفاده كنيد. فقط همين قدر كافي است بدانيد كه تمام عقايد شيعه از طريق منابع اهل سنت قابل اثبات است و كتاب هايي مانند «عبقات الانوار» كه ده ها جلد مي باشد، همه با منابع اهل سنت حقانيت شيعه را به اثبات رسانده است. نويسندگان برخي از كتب ذكر شده خودشان از علماي اهل سنت بوده كه پس از تحقيق شيعه شده اند. برخي از اين كتاب ها مناظرات علماي شيعه و سني مي باشد. مانند كتاب رديف 13 كه بسيار عميق و عالي است و بزرگترين علماي اهل سنت را به اعتراف نسبت به حقانيت شيعه واداشت. 1- بررسي مسائل كلي امامت، ابراهيم اميني 2- امامت و رهبري، شهيد مطهري 3- آنگاه هدايت شدم، تيجاني سماوي، ترجمه: سيد محمد جواد مهري 4- اهل سنت واقعي كيست؟، تيجاني سماوي، ترجمه: سيد محمد جواد مهري 5- از آگاهان بپرسيد، تيجاني سماوي، ترجمه: سيد محمد جواد مهري 6- اهل بيت، كليد مشكل ها، تيجاني سماوي، ترجمه: سيد محمد جواد مهري 7- همراه با راستگويان، تيجاني سماوي، ترجمه: سيد محمد جواد مهري 8- عبداللَّه بن سبا، ج 3 - 1، علامه عسكري 9- نقش ائمه در احياي دين، ج 15 - 1، علامه عسكري 10- يكصد و پنجاه صحابي ساختگي، علامه عسكري 11- نقش عايشه در تاريخ اسلام، علامه عسكري 12- انديشه هاي اسلامي در ديدگاه دو مكتب (ترجمه معالم المدرستين)، ج 2 - 1 ، علامه عسكري، ترجمه: دكتر جليل تجليل 13- حق جو و حق شناس (ترجمه المراجعات)، علامه سيد شرف الدين، ترجمه محمد رضا امامي 14- شيعه در اسلام، علامه طباطبايي 15- شيعه و تهمت هاي ناروا، علامه جواد شري 16- شيعه پاسخ مي گويد، سيد رضا حسيني نسب 17- فريب، صالح الورداني 18- خاطرات مدرسه، سيد محمد جواد مهري 19- سيري در صحيحين، محمد صادق نجمي 20- الغدير، علامه اميني 21- عبقات الانوار، ميرحامد حسين لكنهوي 22- احقاق الحق، علامه شهيد تستري 23- شبهاي پيشاور، سلطان الواعظين شيرازي 24- راه ما، راه و روش پيامبر ما، علامه اميني، ترجمه: موسوي همداني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.