-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12933)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12892)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8981)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4739)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1571)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1415)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(871)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28793 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ما معتقديم كه همه چيز را خدا آفريده و هيچ كس از اول نبوده، چطور خودخدا از اول بوده است؟
موجود يا ذاتاً واجب الوجود است يا ممكن الوجود و هيچ موجودي عقلاً ازاين دو فرض خارج نيست. ثبوت محمول براي موضوع از سه حال خارج نيست: 1- يا محال است مانند اين كه گفته شود: عدد سه بزرگتر از عدد چهار است. 2- يا ضرورت دارد؛ مانند اين قضيه كه عدد دو نصف عدد چهار است. 3- يا نه محال است و نه ضرورت دارد مانند خورشيد بالاي سر ما قرار دارد. طبق اصطلاح منطقي در صورت اول نسبت قضيه داراي وصف «امتناع» و در صورت دوم داراي وصف «ضرورت» يا «وجوب» است و در صورت سوم، داراي وصف «امكان» است. چون چيزي كه ممتنع و محال است، هيچ گاه وجود خارجي نمي يابد ازاين رو موجود را به حسب عقل به واجب الوجود و ممكن الوجود تقسيم كرده اند: واجب الوجود عبارت است از موجودي كه خود به خود وجود داشته باشد و نيازي به موجود ديگر نداشته باشد و طبعاً چنين موجودي، ازلي و ابدي خواهد بود زيرا معدوم بودن چيزي در يك زمان نشانه اين است كه وجودش از خودش نيست و براي وجود يافتن، نياز به موجود ديگري دارد كه سبب يا شرط تحقق آن است و با فقدان آن، مفقود مي شود. ممكن الوجود، عبارت است از موجودي كه خود به خود وجود ندارد و تحقق آن منوط به موجود ديگري است. حال ممكن الوجود بودن همه موجوات محال است؛ چون ممكن الوجود نياز به علت دارد و تسلسل در علل محال است. پس بايد سلسه علل به موجودي منتهي شود كه ممكن الوجود و محتاج به علت نباشد؛ يعني، واجب الوجود باشد. از طرفي ممكن الوجود نيازمند به علت است؛ زيرا ممكن الوجود خود به خود وجود ندارد و ناچار وجودش منوط به تحقق موجود يا موجودات ديگري است اين قضيه بديهي است كه هر محمولي كه براي موضوعي در نظر گرفته شود، يا خود به خود (بالذات) ثابت است و يا در اثر امر ديگري (بالغير) ثابت مي شود؛ مثلاً هر چيزي يا خود به خود روشن است و يا به واسطه ديگري (نور) روشن مي شود و هر جسمي يا خود به خود چرب است و يا به وسيله چيز ديگري (روغن) چرب مي شود. محال است كه چيز نه خودش روشني و چربي داشته باشد و نه به وسيله چيز ديگري متصف به اين صفات گردد؛ در عين حال روشن يا چرب باشد! بنابراين هر ممكن الوجودي به واسطه موجود ديگري به وجود مي آيد و معلول آن خواهد بود و اين همان اصل مسلم عقلي است كه «هر ممكن الوجودي نيازمند علت است». برخي گمان كرده اند كه مفاد عليت اين است كه «هر موجودي احتياج به علت دارد و بر اين اساس اشكال كرده اند كه بايد براي خدا هم علتي در نظر گرفت! غافل از اين كه موضوع اصل «عليت»، «موجود» به طور مطلق نيست، موضوع آن «ممكن الوجود» است. گفته شد كه ممكن الوجود بودن همه موجودات محال است ؛ چون ممكن، احتياج به علت دارد و تسلسل در علت ها محال است؛ پس واجب الوجودي بايد باشد. چون سلسه علت ها بايد منتهي به موجودي شود كه خودش معلول نباشد - و به اصطلاح تسلسل علل تا بي نهايت محال است - و بدين ترتيب وجود واجب الوجود، به عنوان نخستين علت كه خود به خود موجود است و نيازي به موجود ديگري ندارد، ثابت مي شود؛ بنابراين وصف ازلي بودن يعني از گذشته سابقه عدم نداشته است و وصف ابدي بودن ؛ يعني در آينده هم هيچ گاه معدوم نخواهد شد ؛ براي واجب الوجود ثابت مي شود، {V(مصباح يزدي، آموزش عقايد، ج 1 صص 74 - 86 - شهيد مطهري، علل گرايش به ماديگري، صص 96 - 129) V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.