-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(13168)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12896)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9000)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4740)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2478)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1572)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1416)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1235)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(872)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28795 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر دين مانع پيشرفت نيست چرا اكثر كشورهاي اسلامي عقب مانده اند؟
الف. در قسمت اول اين سؤال به اين موضوع مي پردازيم كه آيا دين مي تواند مانع از پيشرفت شود يا نه؟ در اينجا لازم است تا ميان دين اصيل و ناب و خالص كه از طرف خداوند به عنوان برنامه اي كامل براي زندگي بشر آمده است با يكي از عقايد موهوم و خرافات كه ساخته دست بشري بوده و بعنوان دين معرفي مي گرديده، همانند عقايد موهوم ارباب كليسا درباره خداوند و تعاليم آنها درباره علم و نحوه زندگي مردم كه در قرون وسطي در اروپا رواج داشت، تفكيك قائل شد. زيرا نفس دين كه در جهت رشد و تعالي و تكامل و پيشرفت بشر در ابعاد مختلف زندگي باشد و بر علم و دانش و كار و تلاش نيز توصيه و تأكيد دارد هرگز نمي تواند عامل در جهت عقب ماندگي و انحطاط باشد و شواهد و دلايل بسياري را مي توان براي اثبات اين موضوع اقامه نمود كه برخي از آنها عبارتند از: 1. پيشينه تمدن مسلمانان در طي قرون متمادي و صدور آن به كشورهاي ديگر، از جمله كشورهاي اروپايي نشان مي دهد نه تنها دين موجب عقب ماندگي نمي شود، بلكه اعتقاد به دين در كنار عمل به آن سبب درجات بالايي از پيشرفت و رشد مي گردد. 2. تنها مسلمانان و كشورهاي اسلامي نيستند كه به اين گرفتاري مبتلايند، بلكه كشورهاي غير اسلامي بسياري نيز به دلايلي از جمله سلطه استعمار در فقر مطلق يا نسبي باقي مانده اند. 3. در كشورهاي پيشرفته نيز به رغم در اختيار داشتن منابع فراوان و دسترسي به ارقام بالايي از رشد اقتصادي، رفاه همگاني تحقق نيافته است و به طور معمول گروه خاصي از ره آورد توسعه بهره مي گيرند و عده زيادي در فقر زندگي مي كنند. 4. عليرغم رشد و ترقي تمدن غرب در برخي از زمينه ها، از ديگر سو انحطاطات و بحران هاي جدي ديگري در كنار آن پديد آمد كه بشريت را در ورطه خطرناكي قرار داده و فرياد متفكران و انديشمندان را بلند كرده است. 5. بسياري از دانشمندان غربي و پديد آورندگان تمدن جديد غرب نيز دين گرا مي باشند هر چند تمدن نوين بر پايه دين گرايي بنيان نهاده نشده است. بنابر مطالب فوق مشخص مي شود كه نه دين سبب عقب ماندگي است و نه پيشرفت غرب محصول دين گريزي مي باشد؛ بر عكس رگه هايي از دين گريزي كه در اوان پيدايش تمدن نوين غرب رخ نمود يكي از آسيب هاي جدي و نواقص تمدن غرب مي باشد كه متفكران و انديشمندان غربي به سرعت متوجه اين خلأ گرديده و كوشيده اند گرايش به دين را همواره زنده نگه دارند، ليكن مشكل اساسي جهان غرب اين است كه دين حاكم بر آن از اصالت و جامعيت و وثاقت و خردپذيري كافي برخوردار نيست و راه يافتن تحريف در آن، مشكلات بسياري را پديد آورده است. ب. چرا كشورهاي اسلامي... عقب افتاده اند بايد گفت: اين مسأله علل و ريشه هاي تاريخي مختلفي دارد و بررسي جامع و همه جانبه آن نيازمند تحقيقاتي ژرف و گسترده است. در عين حال مي توان به چهار عامل اساسي در اين زمينه اشاره نمود: 1. مسلمانان بر اساس انگيزش و هدايت هاي ديني مسير رشد تعالي را پوييدند و بر اثر انحراف از دين و آلودگي به مفاسد، دنياپرستي - سستي و كاهلي و به انحطاط و عقب ماندگي گراييدند. 2. وجود نظامهاي سياسي فاسد و استبدادي كه به جاي همّت در جهت رشد و پيشرفت مسلمانان، فقط به فكر حفظ قدرت خويش و صرف هزينه هاي عمومي مسلمانان در جهت خوش گذراني و... بودند وجود اين نظام ها و حاكمان فاسد خود ناشي از انحرافات سياسي صدر اسلام پس از رحلت پيامبر عظيم الشأن و انحرافات اعتقادي و اجتماعي بعد از آن بود. اين نظامهاي سياسي، در شخصيت، و منش انسانها و فرهنگ اين جوامع نيز آثار زيانباري داشتند. 3. هجوم بيگانگان و استعمارگران و تلاش آنها براي عقب نگاه داشتن كشورهاي جهان سوم از جمله مسلمانان براي استثمار منابع انساني و طبيعي و تداوم سلطه غرب بر اين كشورها. 4. سرگرم شدن مسلمانان به تفرقه و جنگهاي داخلي و جانشين ساختن شعارهاي استعماري همچون، ناسيوناليزم، پان عربيزم و به جاي تكيه بر اصولگرايي و اتحاد بين الملل اسلامي. ج. در پاسخ اين قسمت از سؤال كه «كشورهاي غربي بعد از كنار گذاشتن دين اين همه رشد و... داشته اند» بايد گفت كه عوامل بسياري مي تواند موجب پيشرفت و ركود شود، كه اساسي ترين آنها تلاش و فعاليت در جهت شناخت سنن و قوانين حاكم بر جهان هستي و استفاده درست از امكانات مي باشد كه خداوند در اختيار بشر نهاده است. علت پيشرفت غرب هرگز دين گريزي نبوده بلكه در انجا خرافات در لباس دين آنان را به عقب ماندگي وا مي داشت و پشت پا زدن به آنها نقش مانع زدايي در جهت رشد و ترقي را ايفا نمود. پيشرفت علمي و صنعتي غرب مرهون عوامل بسياري است كه بررسي تمام موارد آن مجالي وسيع مي طلبد؛ ولي مختصراً به برخي از آنها اشاره مي شود: الف) آشنايي غربي ها با تمدن اسلامي و شرقي در طول جنگ هاي صليبي و نيز مسافرت هاي جهانگردان (مانند ماركوپولو)؛ ب ) رنسانس فكري در اروپا (با توجه به مجموعه عواملي كه اين تحول فكري را ايجاد كرد) و مبارزه با خرافات و عقايد موهومي كه در بين مردم آن ديار رايج بود؛ ج ) كنار گذاشتن كليسا از اداره امور جامعه و به وجود آوردن نهادهاي جديدي براي اداره آن. گفتني است كه اروپا در قرون وسطي، غرق در تاريكي جهل و خرافه ها بود. ارباب كليسا با تلقين برخي عقايد موهوم اجازه رشد علم و دانش را نمي داد؛ در حالي كه در همان قرون دانشمندان اروپايي تحت تأثير تمدن اسلامي قرار داشتند كه تا قلب اروپا پيش رفته بود (آندلس يا اسپانياي امروزي و شبه جزيره بالكان) و... خواهان تحول اروپا و نگرش جديد به علم و دانش شده بودند؛ چه اين كه ارباب كليسا با تفتيش عقايد حتي اظهار نظر درباره پديده هاي جهان را گمراهي تلقي مي كردند، چنان كه گاليله در همين رابطه محاكمه شد و صدها دانشمند به همين دليل محكوم گرديدند. اين وضعيت در حالي بود كه مراكز علمي جهان اسلام در آن زمان، محل فراگيري دانش و ساخت ابزارهاي دقيق (مانند ساعت و لوازم جراحي و...) بود. ده ها دانش پژوه اروپايي در اين مراكز مشغول به تحصيل بودند. تعاليم اسلامي همگان را به علم و دانش و تفكّر در آفرينش دعوت مي كرد و آيات قرآني، خود پيشگام در بيان حقايق هستي و چگونگي رخدادهاي آن بود. همين شرايط بود كه اروپا تحت تأثير قرار گرفت و خيزشي علمي در آن سامان شكل داده شد. آنچه گفتيم ادعا نيست، شما مي توانيد در اين زمينه به كتاب هاي «تمدن اسلام و غرب» نوشته گوستاولوبون فرانسوي و «تاريخ تمدن» ويل دورانت و ده ها اثر ديگر مراجعه كنيد. غرض از همه اين مقدمات آن است كه، آنچه مورد انكار پيشقراولان رنسانس در اروپا قرار گرفت، عقايد موهوم ارباب كليسا درباره خداوند و تعاليم آنها درباره علم و نحوه زندگي مردم بود؛ و گرنه اصل خداي جهان كمتر مورد انكار دانشمندي فرهيخته قرار گرفته است. آنچه مايه تأسف است اين كه برخي از تازه واردان به عالم فكر و انديشه -كه هنوز در وادي نخست آن نيز فرود نيامده اند - با تمثيلي بي مورد و جاهلانه، از آنچه در قرون وسطي اتفاق افتاده است، كپي برداري كرده و همان نسخه ها را نيز براي امروز جهان ما مي پيچند. اين كپي برداري كه حدود يك قرن است آغاز گشته و تقريباً دوران زوال خود را مي گذراند، تاريخي بس عجيب و غريب دارد؛ تا آن جا كه بسياري از كساني كه خود روزي منادي آن بودند به اشتباه خود پي برده و سعي در جبران آن نمودند. براي نمونه مي توانيد در اين زمينه به كتاب ارزشمند «در خدمت و خيانت روشنفكران» اثر جلال آل احمد مراجعه كنيد. در پايان ذكر اين نكته لازم است كه: عليرغم وجود عقب ماندگي جوامع اسلامي از پيشرفت در صنعت و... امروز نيز انديشه و تمدن اسلامي جانمايه نيرومندي براي احياء دارد و بر عكس تمدن غرب به شدت گرفتار انحطاط فرهنگي و زوال پذيري شده است. در اين فرصت اگر مسلمانان بخواهند جايگاه شايسته خود را دريابند، رعايت نكات زير ضروري است: 1- بالا بردن سطح شناخت و بينش هاي ديني در همه ابعاد آن، 2- تقويت روح ايمان، تقوا، استواري در دين و مبارزه با كژي ها، 3- ارتقاي دانش و سطح علمي، 4- ارتباط وثيق و همدلي در سطح بين الملل اسلامي و تعاون و همكاري گسترده و همه جانبه، 5- از ميان برداشتن نظام هاي فاسد، 6- تلاش همه جانبه و همگاني در جهت ايجاد و احياي تمدن عظيم و مدينه فاضله اسلامي، 7- اعتماد به نفس و دوري از خودباختگي. براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- علل پيشرفت و انحطاط مسلمين، زين العابدين قرباني 2- علل ضعف و انحطاط مسلمين در انديشه هاي سياسي و آراي اصلاحي، سيد جمال الدين اسدآبادي، احمد موثق 3- آمريكا پيشتاز انحطاط، روژه گاردي، ترجمه: قاسم منصوري 4- علل انحطاط تمدنها، قانع عزيزآبادي 5- ريشه هاي ضعف و عقب ماندگي مسلمانان، رجبي 6- رمز عقب ماندگي ما، امير شكيب ارسلان، ترجمه: محمد باقرانصاري 7- تاريخ فتوحات اسلامي در اروپا، شكيب ارسلان، ترجمه: علي دواني 8- به سوي قرآن و اسلام، حسين انصاريان 9- تاريخ تمدن، ج 4، ويل دورانت، ترجمه: گروهي از نويسندگان 10- فرهنگ اسلام در اروپا، زيگريد هونكه، ترجمه: مرتضي رهباني 11- تاريخ تمدن اسلام و عرب، گوستاولوبرن 12. تمدن اسلامي پيشگام در علوم و فنون جديد ج 1 و 2 و 3، بولتن انديشه شماره 18 - 17 نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.