-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12889)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12723)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8961)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4737)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1569)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1413)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1231)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(993)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28796 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

خدا قول داده است خوبان را به بهشت ببرد، آيا مجبور است؟ اين براي ذات اقدس نقص نيست؟
بهشت بردن خوبان گرچه بمقتضاي حكمتش حتمي و يقيني است لكن چون بمعناي عدم توانائي ذات اقدس حق از بهشت بردن آنان نيست منافاتي با اختيار نداشته موجب محذور جبر نخواهد شد. اولاً: مجبور به فاعلي، {V(شرح بدايةالحكمة، علي شيرواني، جلد 3، ص 227)V} اطلاق مي شود كه صدور فعل از جانب آن ناشي از جبر و تكليف عامل بيروني يا دروني باشد به گونه اي كه اختيار از فاعل سلب شود و او توان ترك فعل يا انجام كار ديگري را نداشته باشد. ثانياً: نفس اعمال نيك خوبان از آن جهت كه رفتار مخلوق ذات باريتعالي است هرگز نمي تواند به عنوان عامل بيروني بر ذات او سلطه يافته موجب الزام و جبر خدا به بردن خوبان به بهشت شود زيرا هر چه كه باشد معلول مخلوق خداست و معنا ندارد معلول بر علت (ذات باريتعالي) حاكم و مسلّط شود. ثالثاً: خداوند متعال مي تواند از وعده خويش تخلف نموده كار قبيحي را انجام دهد يعني ظلم كند خوبان را به جاي بهشت به جهنم ببرد كما اين كه افراد شقي و پليد را به جهنم مي فرستد ولي عملاً هرگز آن را انجام نمي دهد. اما اين كه مي تواند، {V(شرح كشف المراد، علي محمدي خراساني، ص 92)V} دليلش آن است كه (اصل انجام) فعل قبيح داراي امكان ذاتي است، و همه ممكنات مقدور حق واقع مي شوند و قدرت الهي عام است پس فعل قبيح هم مقدور حق است. اما اين كه خداوند هرگز آن را انجام نمي دهد، {V(شرح كشف المراد، علي محمدي خراساني، ص 214)V} چون او حكيم است و غني. بنابراين نه نيازي او را به كار قبيح فرا مي خواند، و نه حكمتش اقتضاي انجام آن را دارد، و اين در حالي است كه همچنان توانايي بر فعل باقي است، ولي او هرگز آن را اراده نمي كند. به عبارت ديگر فرق است بين الزام و التزام. الزام يعني عاملي فاعل را به كاري وادارد، و التزام اين است كه خود فاعل رعايت اموري را به اختيار خود برگزيند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.