-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2880 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

رفتار ما در جامعه چگونه باشد كه مورد پسند ديگران باشد؟

آدمي از احترام ديگران خشنود و دل شاد ميشود و آن را بزرگترين موفقيت درباره خودش تلقي ميكند و از اهانت و تحقير ديگران ناراحت و خشمگين ميشود و آن را بدترين رفتار نسبت به خود ميداند انسان به طور طبيعي دوست دار كسي است كه به او نيكي كرده و دشمن كسي است كه دربارهاش بدي نموده است.

رسول اكرم(ص) فرموده: دلهاي مردم با اين تمايل فطري آفريده شده است كه نيكي كنندگان به خود را دوست داشته باشند و بد كنندگان به خويش را دشمن دارند.(1)

همه انسانها از هر ملّت و نژاد كه هستند مانند ما مسلمانها آرزو دارند در نظر ديگران با ارزش باشند و مورد تكريم واحترام قرار گيرند. اگر ما بتوانيم ديگران را مانند خود بدانيم و آن چه براي خود ميپسنديم براي ديگران هم بخواهيم و بر اساس اين تمايل فطري شخصيت همه افراد را محترم شماريم به آساني ميتوانيم مهر و محبتشان را به خود جلب كنيم و با گرمي و حسن سازگاري با آنها معاشرت كنيم.

مردي حضور رسول اكرم(ص) شرفياب شد، گفت: به من چيزي بياموزيد كه به وسيله آن داخل بهشت شوم، حضرت فرمود: آن چه را كه دوست داري مردم نسبت به تو رفتار كنند تو نيز درباره مردم همان طور عمل كن و آن چه را كه ميل نداري درباره تو عمل كنند، تو هم نسبت به مردم آن طور رفتار مكن.(2)

احترام به شخصيت مردم باعث جلب مهر و محبت و رمز پيروزي و شادكامي است و اهانت و تحقير مردم وسيله ايجاد خشم و دشمني و مايه محروميت و ناكامي است.(3)

پي نوشتها:

1. تحف العقول، ص 37.

2. وسائل الشيعه، كتاب جهاد، ص 39.

3. اقتباس از بزرگسال و جوان، ص 35 - 38.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.