-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12886)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12380)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8952)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4735)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2476)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1567)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1410)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1228)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(990)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(869)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28811 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

منظور از وحدت الوجود چيست؟
قبل از محي الدين ابن عربي، عرفايي بودند كه صحبت از وحدت وجود داشتند؛ امّا محي الدين آن مطالب را مكتوب كرد و به صورت كتابي درآورد. كه عمده مباحث آن در كتاب «فصوص الحكم» و «فتوحات مكيّه» مي باشد. امّا اين كه مراد از وحدت وجود چيست؟ مرحوم حاج ملّا هادي سبزواري در حاشيه كتاب «اسفار» (ج 1، ص 71) مي فرمايد: {Hفي وحدة الوجود و الموجود اقوال: منها: ان يقال بكثرة الوجود و الموجود جميعاً مع التكلم مكية التوحيد لساناً و اعتقاداً بها اجمالاً و اكثر الباي في هذا المقام و يعبّر عن هذا توحيد عامي؛ و منها: ان يقال بوحدة الوجود و الموجود جميعاً و هو مذهب بعض الصوفيه و يعبر عن هذا توحيد خاص الخاص؛ و منها: ان يقال بوحدة الوجود و كثرة الموجود و هو المنسوب الي مذاق المتألهين و يعبر عن هذا توحيد خاص؛ و منها: ان يقال بوحدة الوجود و الموجود جميعاً في عين كثرتها و هو مذهب المصنف (مولي صدرا) و العرفاء الشامخين و يعبّر عن هذا توحيد اخص الخواص. H} وحدت وجود، موجب اسقاط تكليف نيست؛ چون اكابر عرفا مي فرمايند: {Sتا دل بر سر كوي طبيعت گردد# كي محرم اسرار طريقت گرددS} {Sآنكس كه از آداب شريعت دور است # كي بر دل او كشف حقيقت گرددS} ممكن است برخي - از جمله صوفيه - چنين مطالبي را به زبان بياورند؛ امّا اكابر عرفا و صوفيه هرگز چنين چيزي نگفته اند. مسأله «وحدت وجود» در فلسفه و عرفان اسلامي، با آنچه در نگرش غربي و از جمله ديدگاه اسپينوزا وجود دارد داراي تمايزات اساسي است. مراد از وحدت وجود در فلسفه اسلامي وحدت مفهومي آن است و در عرفان اسلامي وحدت شخصي است؛ يعني، حقيقت هستي يك چيز بيش نيست. {Sكه يكي هست و نيست جز او# وحده لااله الا هوS} ليكن ساير موجودات و كثراتي كه در عالم اعيان مشاهده مي شود، همه جلوه ها و مظاهر اسماي الهي اند. اما وحدت وجود غربي يا «پانتراسيم Pantheism» به معناي «همه خداگرايي است؛ يعني، آنان معتقدند خدا در همه چيز حلول كرده و هر كس و هر چيز داراي شأني از الوهيت است. اسپينوزانيز خدا را چيزي جز نظام هستي و ناموس طبيعت نمي داند و وحدت وجود او در واقع نفي خداي متعال است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.