-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(13354)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12896)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9005)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4740)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2478)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1573)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1416)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1235)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(872)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28812 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا انسان مي تواند معصوم باشد؟ آيا ولي فقيه مسلمانان بايد معصوم باشد؟
از آن جا كه منشأ عصمت اراده و اختيار آدمي است،{V(پژوهشي در عصمت معصومان، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول، 1377، فصل سوم، صص 72 - 43)V} هر انسان صاحب اراده اي مي تواند با رياضت شرعي و تهذيب نفس به مقام عصمت دست يابد عصمت منحصر به پيغمبران و امامان معصوم (ع) نيست، {V(آية الله جوادي آملي تفسير موضوعي قرآن كريم قم، نشر اسراء، چاپ اول، 1376، ج 9، صص 20-22 و ولايت نامه علامه طباطبايي، ترجمه همايون همتي، تهران، اميركبير، چاپ اول، صص 58 - 48) V}حضرت مريم (ع) فاطمه(س) و مخلصيني ديگر {V(علامه طباطبايي بيروت، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، ج 3، ص 205)V} كه نه نبي بودند و نه امام، به مقام شامخ عصمت دست يافته اند اما مقصود از عصمت درباره معصومان، انبياء و ائمه و حضرت زهراء(س) تنها عصمت از گناهان آن هم پس از سنين متعارف بلوغ و تكليف نيست بلكه عصمت از سهو و خطاو از زمان طفوليت را نيز در بر مي گيرد. روشن است كه چنين عصمتي در امت اسلام منحصر در چهاره معصوم(ع) مي باشد، {V(جزوه راه و راهنماشناسي تهران، اميركبير، س 1375، صص 676 - 675) V}. با تهذيب نفس مي توان در آينده مصون ماند و نيز ممكن است گذشته را با كفارات و... جبران كرد اما نمي توان آن را به گونه اي ترميم كرد كه نسبت به گذشته عصمت تحصيل شود؛ چون نمي توان واقع شده را تغيير داد. بله اگر انساني بتواند قبل از بلوغ نيز در سايه تعليم و تربيت و تهذيب و تزكيه به جايي برسد كه در هنگام بلوغ نيز معصوم باشد عصمتش فراگير خواهد بود. اگر افرادي در مقام وقوع نيز به چنين مقام ويژه اي نايل آيند باز براساس روايات و ادعيه با هدايت و ياري انبياء و ائمه(ع) به اين مرتبه نايل مي شوند: {Hبكم فتح الله و بكم يختم H} (زيارت جامعه كبيره از آن جا كه آن ها منشاء خير و سبب وصول آدمي به مراتب بالا ومقامات انساني اند باز در اين جهت بر تمامي انسان هاي برتر، مقدمند، {V(انسان و خلافت الهي، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ اول، 1362 ش، صص 155 - 125) V}. {Sزآن كه منبع او بُده ست اين راي را # سر امام آيد هميشه پاي راS} {Sاي مقلد تو مجو پيشي بر آن # كاو بود منبع زنور آسمان S} {V(مثنوي، دفتر 3، ابيات 1549 - 1548)V} بنابراين ولي فيه نيز لزومي ندارد كه معصوم باشد بلكه حد عدالت كه تنها حكايت گر وجود ملكه اي راسخ در نفس بوده و آدمي را از گناه بازمي دارد، كافي است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.