-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12567)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(9895)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8013)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4536)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2401)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1420)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1268)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1070)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(794)
-فايده حشرات موذي مانند مگس و حيوانات غول پيكر مانند فيل و زرافه و گياهان بي ميوه از نظر اسلام و قران چيست؟

(740)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28883 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا با فوت ولي فقيه كليه مناصب و اموري كه زير نظر او انجام مي شود،باطل مي گردد؟
الف) اين كه با فوت ولي فقيه كليه مناصب، تصرفات و اموري كه زير نظر او انجام مي شود باطل مي شوند سخني پوچ و نادرست است. اين مطلب نه در تفكر اسلامي و نه در هيچ يك از نظام هاي حقوقي وجود ندارد و قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز به آن رأي نداده است و اگر چنين مي بود با مرگ هر يك از سران حكومت ها همه چيز به هم مي ريخت و از اعتبار ساقط مي شد. تنها چيزي كه با فوت ولي فقيه ساقط مي شود توكيلات اوست، يعني به هر كس وكالتي داده باشد وكالتش عزل مي گردد، اين مسأله اختصاص به ولي فقيه ندارد، بلكه در حقوق اسلامي از توابع و خصوصيات عقد وكالت است كه بقاي آن مشروط به بقاي حيات موكّل و وكيل است. ولي ديگر دستورات قانوني و عزل و نصب هاي او اعتبارشان تا زماني است كه خود او يا ولي فقيه بعدي عزل نكرده و برخلاف آن دستور نداده باشد. ب ) اين كه تغيير قانون اساسي بايد زير نظر ولي مرجع انجام گيرد، دو پاسخ دارد: اولاً: اين مبتني بر ادعاي پيشين؛ يعني، نفي اعتبار حكم حضرت امام(ره) با فوت ايشان مي باشد و از نظر فني باطل و بي اساس است. ثانياً: به فرض اين مطلب درست باشد، چنان كه گذشت، مرجعيت اعم از شأني و فعلي است، بنابراين تغيير قانون اساسي زير نظر ولي مرجع شأني انجام پذيرفته است. ازاين رو تغيير قانون اساسي هم به حكم حضرت امام مشروعيت دارد و هم به اعتبار آن كه زير نظر ولي فقيه پس از ايشان انجام و مورد تأييد قرار گرفته است. با توجه به اين كه ديگر شبهات نويسنده اين شب نامه مبتني بر دو ادعاي نادرست پيش گفته مي باشد كه پاسخ آن روشن گرديدد، ديگر نيازي به پاسخ تفصيلي آنها نيست. در ذيل اين نكته را يادآور مي شود كه نويسنده اين شب نامه به دروغ آن را به «جمعي از استادان حوزه علميه قم» نسبت داده است، در حالي كه سه سطر پس از آن خود را لو داده و نشان داده است كه توسط كسي نوشته شده كه الفباي طلبگي را هم نخوانده و كلمه «مع الاسف» را به غلط «ما الاسف» نوشته است!! «{Tتو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل T}»

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.