-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12891)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12825)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8971)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4738)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1571)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1414)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(871)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28915 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

خداوند چگونه ماهيتي دارد؟
اين كه با خود مي انديشيد خداوند چگونه است به خاطر آن است كه ما در دنياي خود همواره با ماهيات سر و كار داريم. از همين رو ذهنمان عادت كرده است كه هر چيز را در قالب ماهيتي بنگرد و چون سخن از خدا به ميان مي آيد بلافاصله به دنبال قالبي ماهوي مي گردد تا خدا را بدان سان و در آن شكل و قالب تصور نمايد. البته اين ويژگي ذهن ناورزيده و نا آشنا به حقايق فلسفي و وجود شناختي است ولي خرد ورزي فلسفي بر اين رهبرد خط بطلان مي كشد و اعلام مي دارد كه اين گونه خداانگاري از اساس نادرست است. زيرا خداوند وجود و هستي محض و مطلق است و داراي ماهيت و چيستي نيست تا از چگونگي او سوءال شود. بنا براين خداوند وجود صرف و داراي جمله كمالات وجودي است. بلكه عين آنهاست و چند و چوني برايش متصور نيست. اما اين كه خداوند چگونه دستور مي دهد و چگونه فرمان هاي وي انجام مي پذيرد بايد توجه داشت كه فرمان هاي الهي غير از اوامر و دستورات بشري است. فرق آن در اين است كه دستورات انساني اعتباري است و از طريق ابزارهاي ارتباطي مثل زبان و نگارش ابلاغ مي گردد ولي اوامر الهي جنبه تكويني دارد. يعني خداوند نظام و عوالم هستي از مقرب ترين فرشتگان تا فروترين مراتب وجود كه جهان مادي است را به گونه اي آفريده است كه دقيقا آنچه مورد خواست و اراده اوست ذاتا انجام مي دهند و تخلف نمي ورزند {H{/Bلا يَعْصُونَ اَللَّهَ ما أَمَرَهُمْ {w18-22w}{I66:6I}/}H}. آن مخلوقات با ويژگي هاي رفتاري و كنش گرانه خاص و دقيقشان همه به يك اراده پديد آمده و هريك به انجام وظايف خاصي - كه متناسب با آن آفريده شده اند - مي پردازند. قرآن مجيد مي فرمايد: {H{/Bوَ ما أَمْرُنا إِلاَّ واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ{w1-7w}{I54:50I}/}H}؛ {Mامر ما يكي بيش نيست مانند يك چشم برهم زدن M}. تنها در ميان مخلوقات انسان است كه به لحاظ دارا بودن اختيار داراي امر تشريعي و اعتباري است. از همين رو براي وي كتاب نازل شده است. براي نمونه و صرفا تقريب به ذهن. شما وقتي چيزي صد در صد خيالي را در ذهن خود ترسيم مي كنيد آن را ايجاد نموده ايد (در عالم خيال). خداوند نيز هر چه را اراده كند تحقق مي يابد البته {H{/Bلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ{w16-18w}{I42:11I}/}H}. اصل اين سؤال غلط و به اصطلاح پارادوكسيكال و خودستيز است. زيرا: الف) وقتي گفته مي شود: «چگونگي به وجود آمدن» در واقع اصل «به وجود آمدن» مفروض گرفته شده است. ب ) در «به وجود آمدن» نيز عدم پيشين فرض شده است؛ يعني چيزي نبود و در زماني پديد آمد. ج ) وقتي سخن از «خدا» گفته مي شود، موجودي فرض مي شود كه واجب الوجود است و نه مسبوق به عدم، كه بگوييم زماني نبود و مجدد به وجود آمد. و عدم بر او عارض نمي شود، تا بگوييم تا زماني هست و پس از آن نخواهد بود. بنابراين «به وجود آمدن خدا» يعني: چيزي كه همواره بوده است، زماني نبود و به وجود آمد: ازاين رو اين سؤال غلط است، ليكن از نظر فلسفي بحث دقيق تري مطرح است و آن اين كه آيا خداوند به علت نياز دارد؟ اگر ندارد چرا و بر اساس چه معياري؟ اين مسأله در فلسفه اسلامي به زيباترين و ژرف ترين شكلي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. براي آگاهي بيشتر ر.ك: علل گرايش به ماديگري (بحث نارسايي مفاهيم فلسفي، قسمت: مشكل علت نخستين)، شهيد مطهري. نكته ديگر اين كه خداوند داراي ماهيت نيست، تا از ماهيت وي سؤال شود، بلكه ماهيت او عين هستي و انيّت اوست. براي آگاهي بيشتر ر.ك: شرح مفصل منظومه سبزواري، ج 1، شهيد مطهري.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.