-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12916)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12892)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8973)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4738)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1571)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1415)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(871)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28921 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا فرضيه نسبيت فهم ديني درست است؟
اولاً؛ در اين سؤال اصل «نسبيت فهم ديني» مفروض گرفته شده است؛ در حالي كه اساس اين تئوري باطل و از منظر معرفت شناختي(#pistemologic) بطلان آن ثابت شده است. ثانياً؛ وجود پاره اي اختلافات در فهم مسائل ديني و يا سياسي و اجتماعي امري طبيعي و بديهي است؛ ليكن اين نه به معناي اين است كه همه آراي متعارض بر حقند يا همه بر باطل؛ بلكه اگر دو رأي متناقض باشد، لزوماً يكي حق و ديگري باطل است. البته در ميان دو رأي متضاد - كه بين آنها تقابل ايجاب و سلب نباشد - احتمال كذب هر دو وجود دارد، ولي صدق هر دو محال است. ثالثاً؛ اين كه ملاك شناسايي حق از باطل در اين ميان چيست، طبيعي است در حد يك نامه و به طور مختصر نمي توان الگويي داد كه در تمام موارد بتوان با استفاده از آن، حق و باطل را از يكديگر جدا ساخت. بنابراين بايد يك ملاك عملي داشت كه حداقل در معركه آرا در زمينه هاي مختلف، بتوان موضع عملي خود را مشخص ساخت و از كشيده شدن به بيراهه ها رهايي يافت. در اين راستا نكات زير مي تواند راهنماي مفيدي باشد: 1- در حوزه مسائل و معارف ديني چنانچه قرائتي مغاير با يكي از ضروريات و قطعيات دين باشد، قطعاً مردود خواهد بود. 2- در حوزه ياد شده، چنانچه قرائتي از دين از سوي غيرمتخصصان، با قرائت متخصصان و عالمان ديني در تعارض افتد، به طور مسلم نظر متخصصان و كارشناسان علوم ديني مقدم داشته مي شود. اين مسأله در رابطه با همه علوم و معارف ديگر نيز جاري است. 3- چنانچه در مسائل ديني بين كارشناسان و متخصصان علوم ديني نيز اختلاف نظر رخ دهد، مرجع عملي رأي برجسته ترين كارشناسان است. از همين رو اكثر قريب به اتفاق علما، تقليد از مجتهد اعلم را لازم و يا مطابق با احتياط دانسته اند. 4- در حوزه مسائل جاري سياسي و حكومتي مرجع نهايي حكم ولي فقيه است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.