-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12881)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12289)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8948)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4735)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2474)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1564)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1409)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1228)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(988)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(867)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28965 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

شكل اوليه انسانها يا همان آدم و حوا چگونه بوده؟
ظريه تكامل روي كردهاي گوناگوني را در ميان زيست شناسان فيلسوفان علم و عالمان ديني برانگيخته است. اين نظريه از بدو پيدايش تاكنون مراحل متعددي را پشت سر گذاشته و همواره مورد نقد و اصلاحاتي واقع شده كه اهم آنها عبارتند از: (1)لاماركيسم (2) نئولاماركيسم (3) داروينيسم (4) نئوداروينيسم (5)موتاسيونيسم. الف) از منظر زيست شناختي : اشكالات متعددي بر نظريه تكامل وارد ساخته اند از جمله آنكه با تمام تلاش هايي كه داروين درجمع آوري شواهد بر نظريه خويش به عمل آورده از تفاوت هاي عمده و اساسي بين انسان و اجداد حيواني مورد ادعاي وي (ميمون) غافل بوده است. و برخي از اين تفاوت ها كه «والاس» به آنها اشاره كرده عبارتند از: (1) فاصله عميق ميان مغز و قواي دماغي انسان و ميمون. (2) تمايز زباني آشكار بين انسان و ميمون. (3) استعداد و توانايي آفرينش هنري در انسان. (4) عدم تفاوت مغزي بين انسان متمدن كنوني و قبايل بدوي كه داروين آنها را حلقه فاصل بين انسان متمدن و ميمون خوانده است. (علم و دين ايان باربورترجمه بهأالدين خرمشاهي ص 99 - 141). همچنين «فيزيكو» طبيعي دان آلماني و متخصص در تاريخ طبيعي انسان مي گويد: «پيشرفت هاي محسوسي كه علم تاريخ طبيعي انسان نموده روز به روز خويشاوندي انسان و ميمون را دورتر مي سازد.» (علي اطلال المذهب المادي فريد وجدي 103 - 108) . ب) از منظر فلسفه: علم نيز كه معرفتي درجه دوم است و رهبردهاي علمي متدهاي برگزيده توسط دانشمندان حاصل كار آنها و عوامل دخيل در نظر پردازي هاي علمي را مورد سنجش و داوري قرار مي دهد ديدگاه هاي گوناگوني عرضه شده كه عبارتند از: (1) پوزيتويسم منطقي (2) مينوگروي (3) واقع گروي خام (4) واقع گروي نقدي چهارمين نگرش كه جديدترين آنها به شمار مي آيد بر آن است كه اساسا تئوري هاي علمي برآيند مشاهدات صرف و تحويل پذير به داده هاي حسي نيست بلكه تئوري ها برآيند همكنشي داده هاي حسي و بر ساخته هاي ذهني دانشمند است. بنابراين نظريات علمي اكتشافات محض نيستند و جنبه اختراعي نيز دارند. از اين رو نمي توان اين گونه نظريات را نسخه طابق النعل بالنعل واقعيت و عينيت خارجي دانست. (علم و دين ايان باربور مترجم بهأالدين خرمشاهي ص 169 - 244) ج) از منظر ديني: در ميان عالمان ديني و ديگر دانشمنداني كه در پي تبيين ديدگاه اسلام پيرامون نظريه تكامل بر آمده اندروي كردهاي گوناگوني يافت مي شود كه به اختصار عبارتند از: 1- ادعاي اينكه قرآن به صراحت از تكامل تدريجي و تحول انواع و پيوستگي نسلي دم زده است(خلقت انسان دكتر سحابي). 2- رد تئوري تحولي خلقت (تفسير الميزان ج 4 ص 153 - ج 9 ص 8 - ج 16 ص 269). 3- توجيه پذيري نظريه تكامل از طريق آيات قرآن در صورت اثبات آن در علم.(داروينيسم يا تكامل انواع جعفر سبحاني. نيز: فيلسوف نماها مكارم شيرازي). 4- در صورت اثبات نظريه تكامل در مورد ديگر جانداران انسان حساب جداگانه و مستقلي دارد وپيوستگي نسلي با ديگر حيوانات ندارد.( خلقت انسان از نظر قرآن معارف قرآن خداشناسي انسان شناسي كيهان شناسي محمدتقي مصباح يزدي). 5-تفكيك وحي از مفسران آن (تكامل از نظر قرآن علي مشكيني اردبيلي). 6- تفكيك زباني علم و دين ( مقالات فلسفي علل گرايش به ماديگري مرتضي مطهري) براي توضيح بيشتر علاوه بر متون ذكر شده ر . ك : 1- موضع علم و دين در خلقت انسان احد فرامرز قراملكي نشرآرايه 2- مجله «كلام اسلامي» شماره 15 318- تورات انجيل قرآن و علم موريس بوكاي ترجمه: مهندس ذبيح الله دبير دراين جا با مختصر توضيحاتي به ذكر ديدگاه علامه طباطبايي مي پردازيم: 1- اساسا تئوري تكامل از نظر تجربي ثابت نگرديده است و وفاق و اجماعي بر آن نيست. 2- آيات قرآن با صراحت و نص قطعي از هيچ يك از دو نظريه ثبات انواع و تحول انواع دم نزده است. ليكن ظاهرآيات مربوط به خلقت انسان با ديدگاه اول انطباق دارد. 3- ظواهر كتاب و سنت تا زماني كه با حجت ديگري در تعارض نيفتد به حجيت خود باقي هستند. 4- با توجه به مقدمات فوق نمي توان از مدلول ظاهري آيات قرآن دراين باره دست كشيد. ( تفسيرالميزان مراجع ياد شده). در پايان به ذكر چند نكته پيرامون اين گفتمان مي پردازيم: 1- اينكه خداوند آفرينش خود را از طريق نظام عليت و اسباب و مسببات به انجام مي رساند دليل بر اين نيست كه لزوما از طريق روند تحولي و از تك ياخته به سوپر سلولي باشد؛ بلكه آن مسأله قاعده اي فلسفي و كلي است كه به انحاي گوناگون قابل تصور و تبيين است. 2- مستفاد از ظاهر قرآن اين است كه انسان هاي كنوني همه از نسل آدم (ع) و حوامي باشند و هيچ واسطه نسلي ديگري بين آنها نيست؛ يعني هر چند انسان هاي ديگري پيش از آدم بر زمين زيسته اند ليكن آنان بين حضرت آدم و انسان هاي پس از وي اختلاط نسلي ندارند. بنابراين يا خود حضرت آدم وابستگي نسلي به آنها دارد و يا ندارد: اگر داشته باشد ديگر انسان ها از طريق وي به آنان متصل مي شوند. و اگر نداشته باشد هيچ گونه اتصالي بين بني آدم و انسان هاي پيش از وي نيست چه آنكه قرآن فرموده است: «{/Bوَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَ نِساءً{w15-21w}{I4:1I}/} ؛داوند از آن دو (آدم و حوا) مردان و زنان بسياري را منتشر ساخت» (نسأ آيه 4). البته در مورد چگونگي انتشار نسل وي اقوال مختلفي وجود دارد؛ ولي آنچه با آيه شريفه نيز انطباق بيشتري دارد و علامه طباطبايي در تفسير الميزان نيز آن را پذيرفته است. ازدواج فرزندان حضرت آدم با يكديگر است. اين مساله هر چند در آغاز بعيد مي نمايد ليكن با توجه به تغيير احكام الهي متناسب با شرايطزماني و مكاني و اعتباري بودن احكام تشريعي مي توان آن را پذيرفت. 3- از نظر منطقي نفي نظريه تكامل لزوما به معناي دفعي دانستن خلقت نيست؛چنان كه تبيين به تدريجي بودن خلقت نيز منحصر به نظريه تحول انواع نمي باشد. از سوي ديگر آيات قرآن بر اصل تدريجي بودن خلقت دلالت روشن دارند ولي انطباق آيات آن با نظريه تبدل انواع نيازمند تأويل و دست كشيدن از ظواهر است و تا زماني كه اين نظريه همچنان در بوته نقض و ابرام است تأويل آيات و كنار نهادن ظواهر كتاب آسماني روا نيست. 4- نفي نظريه تحول انواع به معناي ايستا و به كلي غير تكاملي دانستن جهان نيست بلكه ممكن است كسي اين نظريه را نپذيرد و در عين حال معتقد به پويايي وتكاملي بودن نظام جهان شود چنانكه فيلسوفان مسلمان پيش از پيدايش اين نظريه در زيست شناسي حركت تكاملي در سراسر جهان مادي را از نظر فلسفي اثبات ك

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.