-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2897 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

تا كنون چه كتبي در زمينه وصف عالم بهشت و جهنم در حوزه علميه قم تأليف شده است؟

در دوران نوجواني و جواني، از يك طرف كششها و جاذبههاي فطري، معنويت، پاكيها و نيكيها، فعّالتر ميشوند و انسان را به سوي خود دعوت ميكنند و از طرف ديگر جاذبههاي غريزي و ميلهاي جنسي، گل ميكند و بيدار ميشوند و انسان را به سوي خود فرا ميخوانند. هر دوي اين جاذبهها و نيروها، لازم و ضروري است و خداوند از روي حكمت و مصلحت اينها را براي رشد و كمال انسان، در وجود او قرار داده است و به دعوت هر دو بايد پاسخ مثبت داد و آنها را اشباع و ارضا كرد، اگر به جاذبهها و ميلهاي شهوي و جنسي پاسخ صحيح آن گونه كه خداوند مقرّر كرده، داده نشود طغيان ميكنند و سر به آشوب و شورش ميگذارند.

اگر نيازهاي طبيعي نسل جوان و مشكلات آنان مورد توجه قرار بگيرد و به موقع و به صورت مشروع ارضا شود، زمينه اكثر انحرافات اخلاقي و جرايم اجتماعي از بين ميرود. در دوران جواني افكار پريشان، مغز جوانان را تهديد ميكند، يك ساعت افكار عشقي ميتواند تمام نيروي مغز را خالي كند در نتيجه، تمركز و قدرت و دقّت و نشاط و توان و ابتكار را از بين ببرد.

مشكلاتي كه در دوران بلوغ و جواني براي جوانان ايجاد ميشود عبارتند از:

1- حسايّتهاي افراطي و توقّعات بي جا؛

جوانان با بلوغ سنّي حساس شده و در خود فرو ميروند و دوست دار خويش ميشوند؛ يعني خودخواه ميشوند به طوري كه حتي به پدر و مادر توجهي نميكنند، خود رأي و خود فكر ميشوند، حالت پرخاش گري، تندي كردن حتي به پدر و مادر از حالات خطرناك اين دوران است.

احتمال بروز حالت يأس و اضطراب و افسردگي به دنبال اين گونه حساسيّتها در بعضي از جوانان ممكن است.

يكي از عوارض ناشي از اين حالت اين است كه ممكن است ارتباط با دوستان ناباب و خطرناك قوي بشود تا از تنهايي خود را به درآورد و با اندك محبتي، جذب ديگران ميشوند و زود تحت تأثير قرار ميگيرد، لذا مسئله انحرافات و اعتياد جوانان ناشي از همين مسئله است.

2- شهوت جنسي:

جوان در اوج بروز اينگونه شهوت است و براي او بسيار خطر آفرين است. اگر جوان خود درنيابد راه و چاره صحيحي براي اين پيدا نكند به مفاسد خطرناكي از قبيل تجاوز، خودارضايي (استمناء)، چشم چراني، و بالاخره به خاطر اينها دچار مشكلات رواني و اخلاقي ميشود.

طريق درمان:

راههاي نجات جوانان و نوجوانان از اين خطرات عبارتند از:

1- دلجويي و مهرورزي به آنان؛

2- ايجاد زمينه براي موفقيت جوانان؛

3- كار و اشتغال؛

4- تقويت روحيه مذهبي جوانان؛

5- آگاه كردن جوانان از عواقب خطرناك مفاسد؛

6- ازدواج صحيح و سالم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.