-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12933)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12892)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8981)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4739)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1571)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1415)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(871)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29008 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

كسي كه ولايت فقيه را قبول ندارد آيا به مسأله امامت او خللي وارد مي شود؟
مسأله ولايت و اعتقاد به آن، داراي مراتب و انواعي است. اصل مسأله ولايت، به ولايت خدا و رسول و ائمه(ع) باز مي گردد وروشن است كه هيچ مسلماني نمي تواند بدون پذيرش اين مسأله خود را مسلمان بداند {A{/Bإِنَّما وَلِيُّكُمُ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا{w1-8w}{I5:55I}/}...A}، {V(مائده، آيه 55)V}. در مورد ولايت فقيه، گرچه اين موضوع داراي جايگاه رفيعي در مجموعه معارف ديني و نظام آن است، ولي عدم اعتقاد به آن ضرري به مسلماني كسي نمي زند. گرچه التزام عملي به آن ضروري است. ولايت فقيه جانشين امام معصوم(ع) است كه امامت آن امام معصوم(ع) جزء اصول مذهب است نه اصول دين، متفكران اسلامي اگر ولايت فقيه را به عنوان يك مسأله كلامي مطرح كرده اند، براساس نيابت فقيه از امام معصوم(ع) است نه اين كه خود ولايت فقيه. در حد توحيد و نبوت و معاد جزء اصول دين يا در حد امامت جزء اصول مذهب باشد اما اگر مسأله اي ضروري دين باشد و انكار آن به انكار رسالت و دين بيانجامد و انسان هم به استلزام انكار رسالت توجه داشته باشد و با علم و عمد آن مطلب ضروري دين را انكار كند از دين خارج مي شود در اصول مذهب هم همين گونه است يعني انكار عمدي ضروري مذهب كه انسان بداند چيزي ضروري مذهب است وانكارش به انكار و نفي يكي از اصول مذهب مي انجامد و با علم و عمد آن را تكذيب كند از مذهب خارج است ولي از دين خارج نمي شود اما يك مسأله عميق نظري و پيچيده چنين نيست و بر فرض هم كه ضروري باشد بايد به تلازم انكار آن به انكار رسالت توجه داشته باشد. بنابراين ولايت فقيه نه مانند نبوت است و نه مانند امامت. البته اگر ولايت فقيه به وسيله برهاني براي كسي ثابت شود و پس از ثبوت برهاني و قطعيت استناد آن به شارع مقدس آن را انكار كند، حكم انكار ضروري را دارد و انكار ضروري دين غير از انكار توحيد يا نبوت است بلكه بايد استلزام انكار يكي از آن ها باشد وانكار آگاهانه يك مطلب ضروري دين مايه خروج از آن خواهد بود؛ پس صرف ثبوت ولايت فقيه و وجوب ايمان قلبي به آن و لزوم تعهد عملي برابر آن موجب نمي شود كه اين حكم همتاي حكم توحيد و معاد و مانند آن باشد»، {V(ولايت فقيه، جوادي آملي، ص 351 و 352)V}. بنابراين هر چند كه ولايت فقيه يك بحث كلامي است و كلامي بودن آن از كلامي بودن امامت سرچشمه مي گيرد. اما خودش نه جزء اصول دين است و نه اصول مذهب در عين حال بحثي است كلامي مانند ساير بحث هاي كلامي ديگر كه عدم اعتقاد به آن بر اعتقاد و مسلماني انسان ضرر نمي زند، {V(جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 144)V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.