-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12889)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12573)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8958)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4736)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1568)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1411)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1230)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(991)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29090 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اگر خداوند آغازي نداشته پس چگونه وجود دارد؟ از نظر عقلي توضيح دهيد؟
اگر منظور از آغاز داشتن، حدوث و پيدايش بعد از نيستي و عدم است. به اين معني كه فقط امور حادث وجود دارند. ولي موجداتيكه سابقه عدم و نيستي ندارند از وجود بهره اي نبرده اند. لازمه اين سخن اين است كه موجود چيزي است كه سابقه عدم داشته باشد و لذا آفريننده نظام هستي نيز بايد حادث باشد تا در مرحله بعد به ديگر اشياء وجود اعطاء كند و آنها را از ظلمت عدم به روشناي وجود منتقل سازد. سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه خوب چه كسي آفريننده نظام هستي را از عدم به وجود آورده است؟! مسلماً خود آفريننده كه نمي تواند چنين كاري انجام دهد. براي اينكه لازم مي آيد قبل از وجودش موجود باشد تا اين كار وجود دهي را انجام داده باشد در حالي كه فرض آنست كه او سابقه عدم داشته با اين فرض سلسله نظام هستي همراه با همه موجودات و حتي آفريننده آنها به مرز وحشتناك عدم منتهي مي گردند و معلوم نمي گردد موجودات توسط چه كسي و چگونه از دل تاريك عدم پا به افق روشن وجود گذاشته اند؟ در اينجا دو راه بيشتر پيش روي ما نيست. يكي اينكه قائل شويم كه چگونگي اين فرايند را نمي دانيم كه اين راه فرار از واقعيت بسوي جهل و ناداني است و شايسته انسان انديشمند نمي باشد اين طريق اعتراف به جهل يعني پذيرش تحقق معلول بدون علت و شكست اين قانون بديهي و استوار (عليت) يعني نفي هرگونه معرفت - تحول - حركت - رشد و اصلاً نفي واقعيت كه هيچ انسان عاقل و انديشمندي آنرا نمي پذيرد. راه دوم پذيرش علتي است براي نظام هستي كه آن علت حادث نيست (سابقه عدم ندارد) علتي موجود كه اصل وجود است و وجود همه موجودات از اوست مبدئي كه هميشه بوده و هميشه خواهد بود {A{/Bهُوَ اَلْأَوَّلُ وَ اَلْآخِرُ وَ اَلظَّاهِرُ وَ اَلْباطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ {w1-13w}{I57:3I}/}A}، {V(حديد، آيه 3)V}. بنابراين آغاز داشتن مختص موجودات حادث و امكاني است ولي خداي تبارك و تعالي حادث و ممكن نيست و گرنه معلول بود و ديگر خدا نبود. براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به كتاب آموزش فلسفه آيت الله مصباح يزدي، جلد دوم، بحث عليت و بحث قوه و فعل، كتاب حركت و زمان استاد شهيد مرتضي مطهري، ج 2 و ص 181).

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.