-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(13168)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12896)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9000)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4740)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2478)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1572)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1416)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1235)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(872)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29174 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

كمونيسم چيست و كمونيستها كيستند؟

كمونيسم (communism) يا مرام اشتراكي از ريشه commune به معناي اشتراكي متخذ شده است.(1) كمونيست به فردي گفته ميشود كه به اين مرام گرايش پيدا كرده است.

اين مكتب به معناي عام به نظريه يا نظامي اطلاق ميشود كه معتقد است در سازمان اجتماعي، مالكيت خصوصي ميبايست طرد شده و ملكيت مشترك جامعه جايگزين آن گردد، ليكن در معناي خاص شاخهاي از شاخههاي نظري مكتب ماركسيسم است. براي اين كه به معناي كمونيسم پي ببريم، ميبايست نگاهي داشته باشيم به اصول فلسفي، اجتماعي و اقتصادي كه كارل ماركس براي سوسياليزم و كمونيسم وضع كرده است.

او ميگويد: ماركسيسم در بُعد فلسفي به ماترياليسم ديالك تيك، در بُعد تاريخي و اجتماعي به ماترياليسم تاريخي و در بُعد اقتصادي به سوسياليزم و كمونيسم ميانديشد.

همه اينها را با هم درگير و مرتبط ميكند و از بُعد فلسفي و ديالك تيك با ثالوث (مثلث) تز، آنتي تز و سنتز بهره ميگيرد و تضاد دروني را عامل حركت ميداند و از اصل تضاد دروني و اصل تحوّل و تبديل كميت به كيفيت و جهش بهره ميگيرد كه در تمامي جهان طبيعت انقلاب جاري و ساري است.

بعد اين انقلاب را كه نتيجه حركت ديالكتيكي است، در جامعه و تاريخ بشر پياده ميكند كه از آن به ماترياليسم تاريخي ياد ميكند و ميگويد: تنها عامل تحول در جوامع بشري اقتصادي است و آن هم از آغا تا پايان به پنج دوره كمون اوّليه، بردهداري، فئوداليسته، كاپتياليسم و كمونيسم تقسيم ميشود. و در اين تحولات از ديالكتيك پيروي ميكند. براي اين كه جامعه از طريق انقلاب پرولتاريا به مرحله كمونيسم برسد، ميبايست از جامعه انتقالي سوسياليزم عبور كند.

ميگويد: در جامعه سوسياليستي حاكميت با دولت پرولتاريا آن هم با شيوه ديكتاتوري است. دولت پرولتاريسم با اقتدار تمام شغلها و منصبها را مشخص ميكند و مالك بر ابزار و منابع توليد است. در اين مرحله هر كه هر قدر ميتواند، بايد كار كند و به قدر كارش مزد بگيرد.

مالكيت خصوصي تا حدودي به رسميت شناخته ميشود، بعد كه توليد زياد شد، جامعه به مرحله كمونيستي ميرسد. در اين جامعه دولت منحل ميشود و كارگر تخصصي به كارگر ماهر و همه فن حريف تبديل ميگردد و هر نوع مالكيت خصوصي لغو ميگردد. شعار اقتصادي در اين دوره آن است كه هر كس به قدر توان بايد كار كند و به قدر نياز مصرف نمايد. مالكيت دولت بر ابزار و منابع توليد لغو ميگردد و به جاي آن جامعه مالك ميشود (اشتراكيت).

براي آگاهي در اين زمينه ميتوانيد به اين كتابها مراجعه نماييد:

1 - شهيد مرتضي مطهري، جامعه و تاريخ

2 - شهيد مرتضي مطهري، نقدي بر ماركسيسم

3 - محمد تقي مصباح، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن

4 - جعفر سبحاني، فلسفه اسلامي و اصول ديالكتيك

5 - سيد محمد باقر صدر، اقتصاد ما، ج اوّل

6 - سيد محمد باقر صدر، انسان معاصر و مشكلات اجتماعي.

پينوشتها:

1 - فرهنگ فشرده انگليسي - فارسي، دكتر عباس آريانپور، ص 192.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.