-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12915)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12892)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8973)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4738)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1571)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1415)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(871)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29182 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا مذهب عامل عقب افتادگي مسلمانان است؟
اگر با كمي دقت اسلام را مورد مطالعه قرار دهيم، خواهيم ديد اسلام در تمام زمينه هاي مادي و معنوي بهترين و عالي ترين قوانين را داراست و چنانچه ملتها و جمعيتها واقعاً خواستار تعالي و ترقي خويش باشند، بايد آن قوانين را مورد عمل قرار دهند. دليل اين مطلب مسلمانان پيشين هستند كه در زماني كه اروپا و آمريكا در توحش به سر مي بردند، مسلمانان صاحب دانشگاه و اكتشافات و اختراعات بودند.
مسيو سديو، مورّخ مشهور فرانسوي، مي نويسد:« تمدن امروز اروپا مرهون دانشهايي است كه اسلام در سراسر شرق و غرب منتشر ساخت و حقيقتاً بايد اعتراف كرد كه مسلمانان استادان اوليه ي ملل اروپا بوده اند. در زماني كه غرب در آتش جهل مي سوخت و دانشمندان خود را به جرم علم و دانش زنده زنده مي سوزانيد، اسلام در اثر برنامه هاي عالي خود دانشمنداني چون: جابربن حيان (بنيانگذار شيمي، محمدزكرياي رازي و بوعلي سينا (در زمينه طبّ و داروسازي)، ابونصر فارابي و خواجه نصيرالدين طوسي و ابوريحان بيروني (در زمينه رياضيات و نجوم) و دانشمنداني ديگر در زمينه هاي ديگر در دامن خويش تربيت كرد، كه كتابهاي بسياري از اين دانشمندان هنوز هم مورد استفاده ي دانشمندان جهان است»
با اين توضيح مختصر معلوم شد كه آيين صحيح، نه تنها عامل عقب افتادگي

ـ1234ـ
E
نيست; بلكه بزرگترين عامل پيشرفت و ترقي جامعه است. همانطور كه در تاريخ آمده است مسلمانها تا زماني كه به احكام قرآن و دستورات اسلام عمل مي كردند، بر جهان حاكم بودند; اما عقب افتادگي، سرخوردگي، بدبختي و بيچارگي مسلمانها از آن زمان شروع شد كه دستورات دين را از متن زندگي خويش خارج ساختند. اميد است مسلمانها از خواب گران برخيزند و عظمت و سربلندي از دست رفته ي خويش را با به كار بستن دستورات و قوانين حيات بخش اسلام، دوباره به دست آورند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1235ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.