-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29790 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

وظيفه امام در برابر امّت و وظيفه امّت در برابر امام چيست ؟
چون ائمه معصومين ( عليهم السلام ) جانشينان رسول اكرم مي باشند و وظيفه آنها در برابر امّت همان وظيفه رسول اكرم ( ص ) مي باشد كه عبارت است هدايت و تبيين معارف الهي و پاسداري از دين خداوند و سرپرستي و زعامت جامعه اسلامي است .
وظيفه امّت در برابر امام نيز همان وظايف مردم در عصر رسول اكرم ( ص ) بوده است كه خداوند در قرآن مي فرمايد ، بايد آنچه كه رسول اكرم مي گويد اطاعت كنيد و تسليم فرامين او باشيد و در برابر امر و حكم او كسي حقّ اختيار و عصيان ندارد . زيرا كه طبق فرمايش رسول گرامي نفس حضرت پيامبر و حضرت امير و ائمه اطهار يكي است و تمام آنها نور واحدي هستند و چون پيامبر بر نفوس تمامي امّت ولايت دارد « ألست اولي بكم من انفسكم ؛ آيا من از شما به خود شما سزاوارتر نيستم » پس ائمه معصومين نيز اين ولايت بر نفوس را دارند در نتيجه تمامي وظائف امّت در برابر رسول اكرم عيناً وظائف امّت است در برابر ائمه معصومين ( عليهم السلام ) .
حضرت علي ( عليه السلام ) در نهج البلاغه اين حقوق متقابل را به صورت بسيار مختصري بيان مي فرمايد : حضرت در خطبه 34 نهج البلاغه صبحي صالح مي فرمايد:
« ايّها الناس ، انّ لي عليكم حقّاً ، و لكم علّي حق .
فامّا حقّكم عَليّ فالنصحية لكم ، و توفير فئيكم عليكم ، و تعليمكم كيلا تجهلوا ، و تاريبكم كيما تعلموا ، و امّا حقّي عليكم فالوفاء بالبيعة ، والنصيحةُ في المشهد و المغيب ، والاجابة حين ادعوكم ، والطاعةُ حين آمُركُم ؛ اي مردم به درستي نسبت به شما بر من حقوقي است و نسبت به من نيز بر شما حقوقي است . امّا حق شما بر من ، اين است كه شما را نصيحت و راهنمايي كنم و رساندن غنيمت و حقوق است به شما به تمامي و شما را علم بياموزم تا جاهل نمانيد و تربيت كنم تا عالم و آگاه شويد . امّا حق من بر شما اين است كه به پيمان خود وفا كنيد و و اخلاص و دوستي در پنهان و آشكار و زماني كه شما را دعوت مي كنم ( براي جنگ و يا امور مهم ) اجابت كنيد . و زماني كه به شما امر مي كنم اطاعت كنيد » .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.