-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29795 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:14

مقصود از « مقام محمود » و دوستيِ « ذوي القربي » چيست ؟
مقام محمود ، كه در اين آيه ذكر شده : « بين الليل فتهجّد به نافلة عيسي ان يبعثك ربّك مقاماً محموداً . . . ؛ و پاسي از شب را زنده بدار تا براي تو نافله اي باشد ، اميد است كه پروردگارت تو را به مقامي ستوده برساند » مرتبتي است كه خداوند{P - سوره امراء ، آيه 79 . P}
براي رسول گرامي اش قرار داده است . و مقصود از آن ، هم چنان كه در روايات مورد قبولِ اهل سنّت و شيعه آمده ، مقامِ « شفاعتِ كبري ، است كه ويژه رسول اكرم ( ص ) در روز قيامت است .
در يكي از احاديثي كه اهل سنّت نقل آمده است : » حدثني ابي ثنا محمّدبن عبيد ثنا داود الاودي عن ابيه عن ابي هريره عن النبي ( ص ) : قال عسي ان يبعثك رّبك مقاماً محموداً ، قال هو المقام الذي اشفع لامتي فيه ؛ ابوهرير ، از رسول خدا ( ص ) نقل كرده كه رسول خدا در مورد اين آيه كه : و باشد كه خداوند ترا به مقام محمود مبعوث كند فرمودند ، اين مقامي است كه من كه در آن شفاعت مي كنم براي امّتم » .
{P - مسند احمد ، ج 2 ، ص 528 . P}
ذوي القربي هم اهل بيتِ رسول گرامي اسلامند ، كه آن حضرت ، اجر رسالت خود را - طبق فرمايش خداوند متعال - مودّت اهل بيت خود قرار داده است . « بگو در ازاي رسالت پاداشي از شما نمي خواهم مگر دوستي اهل بيتم » .
{P - سوره شوري ، آيه 23 . P}
چنانچه در روايات اهل سنّت هم « اهل قربي » را مشخص كرده اند .
در تفسير درالمنشور از ابن عباس نقل شده است : « لما نزلت هذه آلاية ، قُل لااسئلكم عليه اجراً الاّ مودة في القربي - قالوا : و يا رسول اللَّه من قرابتك هؤلاء الذين وجبت مودّتهم - قال ( ص ) : و علي و فاطمه و ولداها ؛ زماني كه اين آيه نازل شد بگو : و من از شما براي رسالتم هيچ مزدي نمي خواهم ، مگر دوستي قُرَبايِ من - از حضرت پرسيدند : و اي رسول خدا قرابت شما چه كساني هستند ؟ فرمودند : علي ( عليه السلام ) و فاطمه ( س ) و دو فرزند فاطمه ( س ) .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.