-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29934 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا روش تبليغي ائمه معصومين ( عليهم السلام ) با هم فرق داشته است ؟
تمام پيشوايان ديني يك هدف داشتند : « راهنمايي انسان ها به سوي توحيد و كمال و سعادت » امّا شرايط سياسي و اجتماعي در زمان همه آنان يكسان نبود . از اين رو ، شكل انجام وظيفه هر يك از آنان ، بر حسب اقتضائات زمان ، فرق مي كرد .
اوّلين پيشوا و خليفه بلافصل رسول خدا ( ص ) ، اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) هنگامي كه ديد حق مسلم او را غصب كرده اند ، براي حفظ اسلام و جلوگيري از گسيختگي آن ، بيست و پنج سال سكوت كرد .
حضرت امام حسن ( عليه السلام ) دوّمين امام ، براي حفظ جان و ناموس شيعيان ، ضمن شرايطي با معاويه صلح كرد .
حضرت امام حسين ( عليه السلام ) هنگامي كه زمينه را براي انقلاب آماده ديد ، در مقابل يزيد كه تمام احكام اسلام را زير پا گذاشته بود ، شجاعانه قيام كرد و با خون مطهر خود و اصحابش ، درخت نيمه جان اسلام را سرسبزي و حياتي دوباره بخشيد .
حضرت زين العابدين ( عليه السلام ) چون در محاصره ي شديد حكومت وقت خويش بود ، حقايق اسلامي را در تعبيرات دعا و مناجات به مردم تعليم مي كرد و همين طور امام محمّد باقر و امم جعفر صادق ( عليها السلام ) ، هنگامي كه امويان با عبّاسيان درگير شده بودند فرصتي مناسب براي نشر حقائق ديني پيدا كردند و شاگردان بسياري را تربيت نمودند و احوال باقي امامان نيز به همين ترتيب است و هر كدام به مقتضاي زمان خويش وظايفي داشتند كه به آن عمل مي نمودند . در واقع اين تعبير كه « لقد كان لكم في رسول اللَّه ( ص ) اسوة حسنة ؛ به درستي كه براي شما در ( حيات ) رسول خدا الگو و نمونه زيبايي است » گفته اند كه اسوه حسنه يعني بهترين نوع تصميم در هر شرائطي كه در آن شرائط وظيفه انجام و اسلام حفظ شود .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.