-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29937 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

عترت ، چه كساني هستند ؟
عترت ، همان « اهل بيت » رسول اكرم ( ص ) هستند . همچنان كه اين دو تعبير با هم و در كنارِ هم ، در روايت هاي زيادي - هم از طريق شيعه و هم در احاديث اهل سنّت - نقل شده است . و با توجّه به اينكه طبق روايات زيادي - از جمله حديث كسا ، - اهل بيتِ رسول خدا ( ص ) ، حضرت علي ( عليه السلام ) ، حضرت فاطمه ( 3 ) ، امام حسن و امام حسين ( عليها السلام ) هستند ، نتيجه مي گيريم كه مقصود از « عترت » همان « اهل بيت » است .
اهل در يكي از كتاب هاي خود چنين روايت كرده اند :
عن زيدبن ارقم قال : قال رسول اللَّه ( ص ) اني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتّم به لن تضلوا بعدي ؛ احدهما اعظم من الاخر و هو كتاب اللَّه حبل ممدود من الارض الي السماء و عترتي اهل بيتي لن يفترقا حتّي يردا علّي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما ؛ از زيد بن ارقم روايت شده كه گفت : رسول خدا ( ص ) فرمودند : من ميان شما دو چيز گرانبها بر جاي مي گذارم ، كه اگر به آنها چنگ بزنيد هرگز گمراه نمي شويد . يكي از آنها كه از ديگري بزرگتر است ، كتاب خداست كه مانند ريسماني از زمين به آسمان كشيده شده است و ديگري عترت و خانواده ام . اين دو هرگز از هم جدا نمي شوند تا در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند . مراقب باشيد كه بعد از من چگونه با اين دو رفتار مي كنيد » .
با توجّه به سخني كه از اميرمؤمنان ( عليه السلام ) نقل شده ، معناي « عترت » به روشني آشكار مي شود : « سئل من اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) عن معني قول رسول اللَّه ( ص ) و « انّي محلّف فيكم الثقلين : كتاب اللَّه و عترتي من القره ؟ فقال ( عليه السلام ) : و انا و الحسن و الحسين و الائمة التسعه من ولد الحسين ، تاسعهم ملايهم و قائمهم ، لايفارقون كتاب اللَّه و لايفارقهم حتي يردا علي رسول اللَّه ( ص ) الحوض ؛ از اميرمؤمنان پرسيدند ، اينكه پيامبر فرمودند : من در ميان شما دو چيز گرانبها قرار دادم ، كتاب خدا و عترتم را . عترت چه كساني هستند ؟ ايشان در جواب فرمودند : من و حسن و حسين و نُه امام از فرزندان حسين ، كه نهمين آنها مهدي و قائم است . آنها از كتاب خدا جدا نمي شوند و كتاب خدا نيز از آنان ، تا اينكه كنار حوض كوثر - در بهشت - بر رسول خدا وارد شوند » .
{P - معاني الاخبار ، ص 90 ، ح 4 . P}

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.