-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29938 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در مورد تاريخ تولّد ، و وفات و محل دفن امامان ( عليهم السلام ) توضيح دهيد .
1 . حضرت علي بن ابيطالب ( عليه السلام ) تولد : 13 رجب 23 سال قبل از هجرت ؛ محل دفن : نجف اشرف ؛ تاريخ وفات : 21 رمضان 40 ه'ق .
2 . حضرت امام حسن مجتبي ( عليه السلام ) تولد : 15 رمضان سال 3 ه'ق ؛ محل دفن : قبرستان بقيع در مدينه منوّره ؛ تاريخ وفات : 28 صفر سال 50ه'ق .
3 . حضرت امام حسين ( عليه السلام ) تولد : سوم شعبان سال چهارم ه'ق ؛ محل دفن : كربلا ؛ شهادت 10 محرم سال 61 ه'ق .
4 . حضرت علي بن الحسين ( عليه السلام ) تولد : پنجم شعبان سال 38 ه'ق ؛ محل دفن : قبرستان بقيع در مدينه منوّره ؛ وفات : 25 محرم سال 94 ه'ق .
5 . حضرت امام محمد باقر ( عليه السلام ) تولد : اول ماه رجب سال 57 هجري ؛ محل دفن : قبرستان بقيع در مدينه منوّره ؛ وفات : 7 ذي الحجه سال 117ه'ق .
6 . حضرت امام جعفر صادق ( عليه السلام ) تولد : 17 ربيع الاول 83 ه'ق ؛ محل دفن : قبرستان بقيع در مدينه منوّره ؛ وفات : 25 شوال سال 148ه'ق .
7 . حضرت موسي بن جعفر ( عليه السلام ) تولد : 17 ماه صفر سال 128 ه'ق محل دفن : قبرستاني معروف به مقابر قريش و فعلاً « كاظميه » گفته مي شود ؛ وفات : 25 رجب سال 183ه'ق .
8 . حضرت رضا ( عليه السلام ) ، تولد : 11 ذيقعده سال 148 ه'ق ؛ محل دفن : مشهد ؛ وفات : آخر صفر سال 203 ه'ق .
9 . حضرت جواد ( عليه السلام ) تولد : 19 رمضان سال 195 ه'ق ؛ محل دفن : كاظميه كنار قبر موسي بن جعفر ( عليه السلام ) ؛ وفات : آخر ذي القعده سال 220 ه'ق .
10 . حضرت علي بن محمد ( عليه السلام ) تولد : روز پانزده ذي الحجه سال 212 ه'ق ؛ محل دفن : سامره در منزل خود دفن گرديدند ؛ وفات : سوم رجب سال 254 ه'ق .
11 . حضرت امام حسن عسگري ( عليه السلام ) تولد : روز هشتم ربيع الثاني سال 232 ه'ق ؛ محل دفن : سامره كنار قبر پدر بزرگوارش ؛ وفات : 8 ربيع الاول سال 260 ه'ق .
12 . حضرت امام عصر ( عليه السلام ) 15 شعبان سال 255 ه'ق متولّد شد و اكنون در پس پرده غيبت به سر مي برند .
البته در بعضي از اين موارد اختلافاتي هست و ما نظر معروف را يادآور شديم .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.