-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:527

در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
آزادگي كامل به اين است كه انسان تنها به دستورات خداوند عمل كند، و از آنچه به شرافت و فضيلت انسان ضربه وارد مي سازد، اجتناب ورزد و به اسارت زن، فرزند، پول، مقام، شهوت، حكومت هاي طاغوتي زمان و ديگر عواملي كه اراده ي انسان را تسخير مي كند و انسان را از بندگي خدا باز مي دارد، تن ندهد. مباني فكري اين حركت مذكور در اين است كه انسان داراي ساخت و تركيبي است كه مجبور نمي باشد و آزاد آفريده شده است. انسان با دست خويش بندگي غير را مي پذيرد. درباره شيطان در قرآن آمده است كه: «انما سلطانه علي الذين يتولونه; سلطه او بر كساني است كه حاكميت او را مي پذيرند».
آزادگي كامل در شناخت خويش است كه انسان با آگاهي بر قدرت و عظمت خويشتن، خود را در اختيار كسي قرار دهد كه در شأن اوست آيا اگر خودمان را به دنيا و

ـ1912ـ
جلوه هاي فاني اش، و هوس هاي خود يا خلق بفروشيم، در اين معامله به اسارت نرفته ايم؟ اين مقايسه ها انسان را به بهترين خريدار پيوند مي زند كه عبوديت او عين آزادگي است. بايد با مقايسه ها به اين نتيجه برسيم كه او چه كسي مي باشد؟ مرور زندگي امام حسين((عليه السلام)) بهترين الگو مي باشد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1913ـ
             اخـلاق و تربيت
             فضائل اخلاقي                      نصيحت و خيرخواهي                  

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.