-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30070 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

كيفيت برزخ رفتن انسان ها و كيفيت قيامت را توضيح دهيد؟
گفتني است كه : 1- برزخ به چيزي مي گويند كه بين دو چيز ديگر قرار گرفته و حايل شده باشد و همين معنا در فرهنگ لغات ديگر نيز آمده است ( مقاييس ،مجمع البحرين ، التحقيق في لغات القرآن و ...) . بنابراين برزخ مانع و حد ومرز بين دو امر است . اما منظور از آن در اصطلاح شرع چيست ؟ در قرآن مجيدآمده است : ( ( و من ورايهم برزخ الي يوم يبعثون ؛ و پشت سر آنان برزخ است تا روزي كه برانگيخته مي شوند ) ) ، ( مومنون ، آيه 100 ) . ( ( ورا ) ) در اين آيه به معناي پيش رو است و نظير آن در اين آيه هست كه : ( ( و كان وراهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا؛ پيش روي آنان فرمان روايي بود كه دستش به هر كشتي مي رسيد به يغما مي برد ) ) ، ( كهف ، آيه 79 ) . در حديثي امام صادق ( ع ) فرموده است : ( ( البرزخ القبر و هو الثواب والعقاب بين الدنياوالاخره ؛ برزخ همان عالم قبر است و ثواب و عقابي كه در بين دنيا وآخرت وجود دارد ) ) ، ( تفسير نورالثقلين ، ج 3، ص 553، حديث 122 ). پيامر اكرم ( ص ) نيز فرموده اند : ( ( القبر اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران ؛ قبر يا باغي است از باغ هاي بهشت يا حفره اي است ازحفره هاي دوزخ ) ) ، ( بحارالانوار، ج 6، ص 205 ) . با اين بيان برزخ از هنگام مرگ انسان شروع شده و تا قيامت ادامه خواهد داشت . 2- تفاوت برزخ با قيامت در جهات گوناگوني است كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم : الف ) قيامت بعد از منقضي شدن اين دنيا است ، در حالي كه برزخ با مردن افراد آغاز مي شود .ب ) در عالم برزخ روح با بدن مثالي ( اجساد لطيف ) همراه است كه نه به كلي مجرد است و نه مادي محض ؛ بلكه داراي يك نوع ( ( تجرد برزخي ) ) است و بدين صورت به حيات خود ادامه مي دهد، در حالي كه در قيامت روح با ( ( بدن جسماني ) ) همراه است كه نظير همين بدن مادي دنيوي است . ج ) نعمت هاي بهشتي در قيامت به مراتب از نعمت هاي برزخي والا تر است ؛ هم چنان كه عذاب دوزخي از عذاب برزخي بسي سخت تر است . ابوبصير از امام صادق ( ع ) نقل مي كند كه فرمودند : ( ( مومنان در حالي كه در عالم برزخ برخوردار از نعمت اند، پيوسته مي گويند : ( ( ربنااقم لنا الساعه وانجز لنا ما وعدتنا؛ پروردگارا قيامت را برپا كن و وعده هاي خود را درباره ً ما محقق ساز ) ) . و برعكس مشركان در حالي كه در برزخ معذبندپيوسته مي گويند : ( ( ربنا لاتقم لنا الساعه ولا تنجزلنا ماوعدتنا؛ پروردگاراقيامت را برپا مساز و وعده هاي خود را درباره ً ما محقق نفرما ) ) ، ( بحارالانوار، ج 6، ص 269 و 270 ) . جهت اطلاع بيشتر در اين زمينه ، رجوع كنيد به : 1- پيام قرآن ، ج 5، ص 443 2- منشور جاويد، ج 9، ص 232 3- تفسيرنمونه ، ج 14، ص 310 ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.