-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3032 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا جوانان در روز سخنراني رئيس جمهور در ماه مبارك محرم , با تشويق , از ايشان استقبال نمودند؟

ماه محرم , ماه مبارك نست , بلكه ماه حرام است ; ماه رمضان ماه مبارك خوانده مي شود. تشويق رئيس جمهور جرم نيست , اما اين كه در ميان اين جوانان , افرادي بودند كه نحوهء تشويقشان ناپسند و خلاف عرف متشرع بود, قابل پرسش است , ولي نبايد جوانان را دفع كنيم . در هر صورت تشويق آنان جرم محسوب نمي شود و اين گونه تشويق ها براي مسئولان گذشته نيز بوده است .

البته جوانان به آقاي خاتمي بيش تر روي آوردند و اين , براي جمهوري اسلامي , پيروزي محسوب مي شودكه يك روحاني بتواند قلب ها را اين گونه تسخير نمايد. آن ها خوش اخلاقي و خوش رويي از رئيس جمهورديده اند. قرآن كريم خطاب به پيامبر اكرم مي فرمايد:

سنگدل بودي , از اطراف تو پراكنده مي شدند>.

همهء پيامبران و امامان , حتي با دشمنان , با اخلاق خوب , برخورد مي كردند. در دنيايي كه با انواع وسائل تبليغاتي جوانان را فريب مي دهند و جذب مي كنند, چرا ما آن ها را از خود برانيم ؟! قضاوت را بر عهدهء شمامي گذاريم .

البته نمي خواهيم بگوييم در مقابل انحراف بايد سكوت كرد; در مقابل انحراف بايد فرياد زد و مردم را بيداركرد.

از طرفي بايد به جوانان ميدان داد پيش بيايند و وقتي پيش آمدند, عيب ها و نقص ها و خطرات را به آنان گوشزد كرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.