-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3035 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

جواني 18ساله هستم , اگر در كنكور قبول شوم به بدبختي , بي كاري , دزدي , اعتياد و سايربدبختي ها دچار مي شوم و اگر قبول نشوم هم همين طور. اگر من در ابتداي 18سالگي آمريكا بودم , اميد, درس ,دانشگاه , كار و ساير خوشبختي ها را داشتم , آيا من با اين خصوصيات اگر گناه كنم به جهنم رفته و آن جوان بي دين آمريكايي , چون گناه نمي كند به بهشت مي رود؟

برادر عزيز! اگر ان شاءا... در كنكور قبول شديد زهي سعادت و مشغول تحصيل در دانشگاه مي شويد و اگر قبول نشديد, مسئلهء مهمي نيست , مگر بسياري از مردم كه كاسبي كرده و كار مي كنند و رزق وروزي حلال به دست مي آورند, همه به دانشگاه رفته اند و اين كه گفته ايد چرا اين طور بشويد, يك انسان جوان و متدين چرا بايد حرف از دزدي و اعتيادبزند, انسان مي تواند با تصميم و ارادهء قوي , خود را مانند بسياري از جوانان ديگر از اين فسادها دور بدارد. شماچرا بدبخت باشيد, با اين كه خداوند به شما عقل , سلامتي و جواني عطا كرده است , به هر شغلي كه واردشويد, توانايي پيشرفت در آن را داريد, چرا اين قدر نااميد هستيد؟

و اين كه گفته ايد: , اين هم درست نيست . در آمريكا, بدبختي ها بيش تر است .كساني كه به آن جا رفته اند از بي كاري و بيگاري سخن گفته اند, بعضي از جوانان ايراني كه به آمريكا يا به كشورهاي ديگر مي روند, به پندار اين كه آن جا بهتر است , وقتي به آن جا وارد مي شوند, آنان را به حمّالي وشست و شو و نظافت كردن مي گمارند. شما مي توانيد از كساني كه مدتي در آمريكا بوده اند سؤال كنيد و ثانياً اگرواقعاً مي دانيد آن جا بهتر است و مي توانيد در آن جا جوان مردي , عزّت و آبرو و شغل و ديگر مزايا به دست آوريد, چه اشكالي دارد به آن جا سفر كنيد زمين خدا وسيع است , اگر انسان در يك جايي نتوانست به زندگاني پاكيزه اي برسد, مي تواند به جاهاي ديگر زمين كوچ كند تا به حيات طيّبه و زندگاني پاكيزه و حيات بخش دست يابد اما مطمئن باشيد آن جا كعبهء آرزوها نيست , اگر در دنيا بتوان جايي را براي آزادي وآزادگي , جوان مردي و آرمان گرايي پيدا كرد, اين امكان در كشور خودمان وجود دارد. اشكال كار ما در جاي ديگر است , بعضي از ما ايراني ها, غرب و آمريكا و ژاپن را بيش از اندازه مهم مي دانيم , مثل اين كه مقداري خودباخته و غرب گرا شده ايم . تمام بشريت روي كرهء زمين از كمبود معنويات و دين و اخلاق رنج مي برند, در هركشوري كه اين ها نباشد, آمار فساد, گناه , بزه كاري , ناامني و ظلم بيش تر است . ما اگر دين دار واقعي بوده واخلاق اسلامي داشته باشيم , در هر كجا كه باشيم آرامش و طمأنينه داريم و اگر اين مزايا در ما نباشد, در هر كجاكه بوده و هر چه هم ثروت و مقام و امكانات داشته باشيم , آرامش و طمأنينه نداريم .

; بدانيد با ياد خدا دل هاآرامش مي گيرد. با اطاعت از خدا انسان به مقامات بالامي رسد, با معنويات واخلاق انسان به كمال مي رسد. چرا سلمان فارسي به آن درجه از كمال دست مي يابد, آيابه آمريكا رفته بود, آيا ثروتمند بود, آيا مقام دنيايي داشت ؟ هيچ كدام از اين ها را نداشت , اما چون دين دار وپاك بود, با تمام كمبودها و نارسايي ها, به وظايف الهي خود عمل كرده , آن مقام عالي را هم كسب كرد. چرا امام خميني (ره ) فرمود: من با دلي آرام و قلبي مطمئن از ميان شما مي روم ؟ چون ايمان كامل داشت . انساني كه پر ازخود خواهي , هواپرستي , شهوت راني و خود باختگي باشد, نه در دنيا عزيز و آبرومند است و نه در آخرت .بالاءخره با ذلّت و بدبختي و با عدم آرامش و نا اميدي از دنيا مي رود و تازه اول بدبختي او شروع مي شود.

انسان بايد اميدوار به لطف پروردگار باشد, بر نعمت هايي كه دارد, شاكر باشد و كوشش و سعي خود را دردرس خواندن يا كار كردن انجام داده و وظايف اخلاقي و ديني خود را عمل كند و از هرزگي ها و اعتياد ودوستان ناباب دوري كند كه در اين صورت , هم در دنيا عزيز است و هم در آخرت . مطمئناً بدانيد راه مستقيم همين است كه براي شما جوان عزيز گفتيم

شويد>.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.