-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30760 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

وضعيت جسمي انسان در عالم آخرت چگونه مي باشد؟ آيا به همان وضعيتي است كه در حال مرگ بوده است ؟

انسان هاي خوب و بدي كه امروز در دنيا هستند, بهشتيان و دوزخيان فردا در عالم آخرتند, با اين تفاوت كه بشر تا در اين عالم زندگي مي كند, محكوم به قوانين و سنن طبيعي اين عالم است و چون در عالم آخرت قدم مي گذارد, مقهور و مسخّر قوانين و مقررات آن عالم خواهد بود. طبق قانون حيات دنيوي , ولادت بشر از شكم مادر به صورت نوزادي ضعيف و ناتوان است كه به تدريج رشد مي كند و نيرومند مي گردد, اما در عالم آخرت قانون حيات به مشيت الهي عوض مي شود و بشر از آغاز به صورت انساني جوان و توانا از شكم خاك بيرون مي آيد و به عرصهء محشر قدم مي گذارد و در معرض بازپرسي و محاسبه قرار مي گيرد.(1)مولاي متقيان امام علي 7در وصف بهشت مي فرمايد:< درجات متفاضلات , و منازل متفاوتات , لا ينقطع نعيمها و لا يظعن مقيمها و لا يهرم فالدها و لاييأس ساكهنا;>(2) بهشت داراي درجاتي است كه بر يكديگر برتري دارد و داراي منزل هايي است كه از هم امتياز دارد. نعمت هايش پايان نمي پذيرد, و ساكن آن هرگز از آن جا كوچ نكنند. جاويدانند كه پير نمي شوند, و ساكن آن فقير ونوميد نمي شوند.>

مرحوم شيخ صدوق در كتاب اعتقادات خود مي فرمايد:< اعتقاد ما دربارهء بهشت اين است كه بهشت سراي جاودان و جايگاه سلامت است و مرگ و پيري و بيماري و رنج و آفت و زوال در آن راه ندارد> (3)رسول اكرم فرمود: (4) درمجلسي كه مأمون حضور داشت , به امام محمد تقلي 7گفت : روايت شده كه ابابكر و عمر سيّد وآقاي پيران بهشتند. نظر شما در مورد اين روايت چيست ؟ حضرت جواب داد: اين خبر و روايت محال است درست باشد, زيرا همهء بهشتيان جوانند و در بين آنان پير وجود ندارد.> اين روايت ازمجعولات بني اميه است كه در مقابل خبري كه رسول الله فرمود: حسن و حسين سيد و آقاي جوانان بهشتند, درست كرده اند اهل عذاب نيز در عالم آخرت همانند بهشتيان وضعشان پابرجا و ثابت است . آنان هم نمي ميرند و ناراحتي و دردشان كاهش نمي يابد وبي هوش نمي شوند و به خواب نمي روند. البته اكثر دوزخيان پس از پاك شدن از گناهان و زودوده شدن زنگ معصيت از دوزخ خارج مي شوند و به بهشت مي روند.

(پـاورقي 1 ـ محمد تقي فلسفي , معاد, ج 3 ص 283

(پـاورقي 2 ـ نهج البلاغه , خطبه 85

پـاورقي 3 ـ مصطفي حسيني دشتي , معارف ساريف , مادهء بهشت .

(پـاورقي 4 ـ محمد تقي فلسفي , معاد, ج 3 289

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.