-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30783 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

انديشه يا مكتب سكولاريزم مدتي است در جامعهء ما رشد كرده است . لطفاً علّت پيدايش و منشأاين پديده و فكر را توضيح دهيد.

اين گونه انديشه ها كم و بيش از زمان هاي صدر اسلام و بعد از آن بوده , گرچه به اين اسم نبوده , ولي اين طرز فكر در هر زماني در بين مسلمانان كم و بيش بوده , لكن ظهور و بروزي نداشته است , مثلاً كه شاعر و دانشمند معروفي بوده است , به سيد مرتضي نامه اي نوشت و به فقه اسلامي اشكال كرد كه : اگر كسي دست كسي را قطع كند, ديهء آن 500مثقال طلا است , در حالي كه مي گوييد اگر كسي دزدي كرد, به خاطر چند مثقال دستش را بياد قطع كرد.(1)

وي اين مطلب را به صورت شعري , اين چنين خطاب به فقيه آن زمان , سيد مرتضي (ره ) نوشت :

]يدٌ بخمس مئين عسجدِ وديت ما بالها قطعت في ربع دينار

]دستي كه ديهء آن پانصد دينار است , چرا به خاطر يك ربع دنيا بريده مي شود؟

سيد مرتضي در جواب او نوشت :

]عزّالاماته اغلاها و ارخصهاذلّ الخيانة فافهم حكمة الباري

دستي كه 500مثقال طلا ارزش دارد, به جهت امانت داري آن دست است وگرنه دستي كه امانت دار نباشد ودزدي و خيانت كند, ارزش ندارد.

مقصود اين است كه اين فكرها چيزي نيست كه به تازگي درست شده باشد, ولي چون در زمان ما كه زمان پيشرفت تكنولوژي و ارتباطات است , يك مطلب به سرعت در بين مردم جهان انتشار مي يابد, مخصوصاً دشمنان اسلام به جهت پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و تأثير اين انقلاب بر نهضت ها و قيام هاي منطقه اي و به علّت بيداري مسلمانان و ضربه اي كه استكبار از اين انقلاب خورده است , حربهء سكولاريزم و شيوع آن در بين افكار سطحي و كم عمق جامعه وارد كارزار با اسلام و نظام اسلامي شده اند تا از درون افكار را بپوسانند. كساني كه اين گونه افكار رارواج مي دهند, راه تخريب را پيش گرفته اند و مقصودشان تخريب و براندازي گام به گام حكومت اسلامي و نظام ولايي است , وگرنه خود هيچ گونه راهكاري جامع تر و بهتر براي اصلاح جامعه ندارند. آنان با ترويج ولنگاري ولاابالي گري و رواج افكار انحرافي , ذهن جامعه را از مسير صحيح فكر كردن به مسيرهاي غلط و سنگلاخ هاي پرپيچ و خم مي كشانند. اين نوع فكرها و مروّحان اين افكار, خواسته و ناخواسته اسلام ناب محمدي 6را به اسلام امريكايي و غربي تبديل مي كنند و بايد بدانند صلاح جامعه را به فساد تبديل مي كنند و باعث انحراف افكار مي شوند.در تاريخ مشروطيت نيز از همين راه وارد شدند و توانستند بين اقضار مردم مخصوصاً بين دانشجو و روحاني و بين مردم و علماي ديني فاصله بياندازند و جامعه را از وحدت و يكپارچگي كه عامل پيروزي است بياندازند.

(پـاورقي 1.تفسير نمونه , ج 4 ص 379

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.