-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30811 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا خداوند در قيامت، خود به اعمال انسان رسيدگي نميكند و سؤال و جواب را به فرشتگان موكول ميكند؟ خالقي كه انسان مادي را آفريد، چرا انسان نبايد او را ببيند؟ او چطور جسم مادي را آفريد، در حالي كه خودش مادي نيست و چطور روح خود را در انسان دميد؟

ماده و ماديات در همه ابعادش يكي از هزاران مخلوقات خداوند تبارك و تعالياست. اين جهان مادي، با عظمتي كه ميبينيم و هنوز پس از پيشرفتهاي علمي فراوان، به بخشي كمي از آن دست يافتهاند، جزء كوچكي از مخلوقات خدا، يا به تعبير ديگر يكي از مخلوقات خدا است. اگر آسمانها هفت باشد، همه آن چه در عالم ماده در اين آسمانها و ستارگان و كهكشانها است، مربوط به آسمان اول است. بر اين عالم مادي، جهان ديگري احاطه دارد كه به آن علم ملكوت ميگويند، كه آن جايز مخلوقات فراواني دارد. خداوند خالق ماده و غير ماده است و حقيقت روح براي كسي روشن نيست. قرآن ميفرمايد: يسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي؛(1) اي پيامبر! از تو درباره روح سؤال ميكنند؛ بگو: روح از امر پروردگارم است.

پس حقيقت روح و همين طور حقيقت ملائكه و بلكه حقائق هيچ چيزي برما انسانها روشن نيست. هر كس چيزي از علم و آگاهي كامل درباره اين گونه اشيا ادعا كند، بيهوده گفته است. روح و فرشتگان با حواس ظاهري قابل فهم و درك نيستند. بعضي از فلاسفه اسلامي معتقدند كه آنها موجوداتي پيراسته از پيوندهاي مادي و مجرد از صفات جسماني هستند. فرشتگان كارگزاران الهي هستند و به قول ابوعلي سينا: فرشته، جوهري بسيط (بي اجزا و ساده) و داري زندگي و نطق عقلاني است و نميميرد و ميان كارگار و اجسام زميني ميانجني است. برخي از فرشتگان عقلاني و برخي روحاني هستند. خلاصه آن چه ميتوان مطابق قرآن و سنت گفت، اين است كه فرشتگان موجودات جسماني و مادي نيستند، بلكه مجردند.(2)

علامه طباطبايي (ره) ميگويد: اگر در آيات و روايات آمده كه آسمانها منزلگاه فرشتگان است و يا فرشتگان از آسمان نازل ميشوند و حاملان امر و فرمان خداوند هستند و يا فرشتگان با نامه اعمال بندگان به آسمان بالا ميروند و يا اين كه آسمان درهايي دارد كه براي كفار باز نميشود و يا اين كه ارزاق آسمان نازل ميشود و يا مطالبي از اين قبيل كه آيات و روايات مختلف بدانها اشاره دارد، اين امور بيش از اين دلالت ندارند كه نوعي تعلق و ارتباط با آسمانها دارند، اما اين كه تعلق و ارتباط نظير ارتباطي باشد كه بين هر جسمي با مكان آن است، آيات و روايات دلالتي بر آن ندارد و نميتواند داشته باشد، زيرا جسمانيات مستلزم آن است كه محكوم به احكام جاري در نظام مادي باشند؛ يعني همان طور كه عالم جسماني محكوم به دگرگوني است، محكوم به تبدل و فنا و سستي است و بايد آن أمور نيز محكوم به اين احكام بشود.(3)

اما اين كه چراما نبايد خدا را ببينيم، جوابش اين است كه ما توان ديدن او را نداريم. نهما چشم ديدن او را داريم و نه او قابل رؤيت است. لذا وقتي كه حضرت موسي از خدا خواست كه او را ببيند، خطاب آمد: هرگز مرا نخواهي ديد، لكن به كوه نگاه كن. اگر كوه در جاي خود ثابت ماند، مرا خواهي ديد. اما هنگامي كه جلوه پرودگار به كوه شد، كوه همسان خاك گرديد و موسي بيهوش شد. چون به هوش آمد گفت: خدايا! تو منزهي (جسم نيستي كه من بتوانم تو را با چشمم ببينم).(4)

امام صادق(ع) فرمود: عالمي خدمت اميرالمؤمنين(ع) رسيد و گفت: آيا پرودگارت را هنگام پرستش ديدهاي؟ فرمود: پروردگاري را كه نديدهام، عبادت نميكنم، گفت: چگونه او را ديدهاي؟ فرمود: چشمها با نگاه كردن او را نميبينند، ولي دلها با حقايق ايمان او را ميبينند.(5)

در پايان جزواتي را خدمت شما ارسال ميداريم.

پي نوشتها:

1 - اسراء (17) آيه 85.

2 - عليرضا رجالي، فرشتگان، ص 22.

3 - همان، ص 86، به نقل از ترجمه الميزان، ج17، ص 561.

4 - همان، ص 86، به نقل از ترجمه الميزان، ج17، ص 561.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.