-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30990 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فرشتگان چه نوع موجوداتي هستند و چگونه خلق شده اند؟

متكلمان و عالمان علم كلام گفته اند: فرشتگان اجسام نوراني الهي و نيكوكار و سعيدند كه بر تصرفان سريع و افعال و اعمال سخت و حيرت انگيز قادرند و نيز مي توانند به صورت هاي گوناگون درآيند.(1)

جمعي از فلاسفه و حكماي اسلام معتقدند: از آياتي كه دربارهء ملائكه آمده است , استفاده مي شود آن ها موجوداتي پيراسته از پيوندهاي و مجرد از صفات جسماني هستند. علامه طباطبايي مي گويد: از جمله نصوصي كه دلالت بر تجردفرشتگان مي كند, اين آيه است : (2)

روشن است مقصود از قلب , عضو گوشتي صنوبري كه طرف چپ معده قرار دارد نيست , بلكه چيزي است كه مي فهمد و مي انديشد; يعني روح .بنابراين نزول قرآن بر قلب , تنها در صورتي صحيح است كه مجرد باشد, مانندوجود معنا.(3)

امام خميني ره مي فرمايد: حق آن است كه از براي ملائكةالله اصنافي كثيره است كه بسياري از آن ها مجردند و بسياري از آن ها جسماني برزخي هستند.(4)اشايد بتوان اين فرمايش علي 7را دليل بر تجرد فرشتگان دانست : .(5)

در مورد نوع آفرينش فرشتگان , صدرالمتألهين مي گويد: بايد بداني كه آفرينش فرشتگان , غير از آفرينش انسان است ; زيرا آن ها داراي وجود بسيط ومجرد و بُعد عقلاني اند, بي آن كه تركيب يافته از عقل و شهوت باشند.(6)

مبدأ آفرينش ملائكه بر ما مجهول است , هر چند از بعضي آثار استفاده مي شود اين پديده از نور آفريده شده اند. قرآن كريم كه منشأ خلقت انسان را,خاك و منشأ آفرينش جن را, آتش معرفي نموده , دربارهء مَلَك با صراحت مبدأيي بيان نداشته است . امام صادق 7مي فرمايد: .(7)

(پـاورقي 1.سيد عليخان حسيني مدني , رياض السالكين , ج 1 ص 9و 10

(پـاورقي 2.سوره شعراء (26 آيه 193ـ 194

(پـاورقي 3.علامه طباطبايي , رسائل توحيدي , ترجمه علي شيرواني , ص 194

(پـاورقي 4.امام خميني , آداب الصلاة, ص 364 با تلخيص .

(پـاورقي 5.نهج البلاغه , فيض الاسلام , خطبهء 8 ص 329

(پـاورقي 6.صدرالمتألهين , اسفار, ج 7 ص 130

(پـاورقي 7.ميزان الحكمه , ج 4 ص 2930

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.