-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31023 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

اگر خدا وجود دارد و داراي حيات است . هدف زندگي او چه مي تواند باشد؟

خواهر محترم ! بزرگترين اشتباه شما اين است كه تصور مي كنيد وقتي انسان به گناه آلوده شد, ديگر راه بازگشت ندارد. نمي دانيد انسان با توبه پاك مي گردد به طوري كه گوياگناه نكره است .()

(پـاورقي 1.محمد باقر مجلسي , بحارالانوار, ج 2 ص 155 ح 7

شيطان روزي شما را فريب داده و به گناه آلوده كرده است , ولي خطر مهم اين است كه او مي خواهد تا آخر شما را مأيوس و افسرده نگه دارد و يأس و نااميدي را در وجودتان جاودانه سازد. اگر خداي نكرده انسان مأيوس شد, دست به هر كاري مي زند; زيرا همهء درها را به روي خود بسته مي بيند و هيچ راه نجاتي را براي خود نمي يابد. اين همان زيان و سقوط نهايي است كه شيطان انتظار آن را دارد.

از طرف ديگر شما يك فرصت مهم و مناسب را از دست داديد و آن زماني بود كه آن پسر براي خواستگاري شما در طول دوسال مي آمد. شما مي بايست به هر صورت (مستقيم يا غيرمستقيم ) به پدر و مادر و خانوادهء خود مي فهمانديد كه با او همبستر شده ايد. اگر چنين مي كرديد, همه مجبور مي شدند به خواستهء شما پاسخ مثبت بدهند و با ازدواج موافقت كنند; كاري كه رضايت خدا و بندگان خدا در آن بود. اين فرصت طلايي را به سبب خجالت بي جا از دست داديد.

اين موضوع چون گذشته است , نمي شود روي آن تكيه كرد و افسوس بر گذشته هيچ فايده اي ندارد. بايد چاره اي انديشيد و جلوي ضرر را هر چه زودتر گرفت . بايد برنامه ريزي كنيد وبه زندگي خود سر و سامان دهيد. باز فرصت هايي پيدا مي شود كه نبايد آن ها را از دست بدهيد. عمل خودارضايي به انسان اجازهء تفكر صحيح را نمي دهد و نمي گذارد با صبر و حوصله تدبير بينديشد. سعي كنيد اراده خود را تقويت كنيد و در مقابل وسوسهء شيطان بايستيد و سلامت روحي و جسمي خود را باز يابيد. مبارزهء شما با نفس , مبارزهء مرگ و زندگي است . اگرتوانستيد يكي دو سال مقاومت كنيد, همه چيز عوض مي شود و گرنه مشكل است سلامت روح و جسم خود را باز يابيد و رفته رفته آن قدر ضعيف مي شويد كه همين فرياد مظلومانه اي كه در نامهء شما نمايان است و نشان ميدهد هنوز هم به فكر اصلاح خود هستيد, مي شود و از بين مي رود. از اين به بعد هيچ رابطهء غير شرعي برقرار نكنيد. كسي را پيدا كنيد كه حاضر باشد باشما ازدواج دائم يا موقت كند. البته ازدواج موقت براي يكي دو سال و بيشتر. اين كس بايد دنبال ازدواج و زندگي باشد, نه دنبال خوش گذراني ; يعني نيازمند ازدواج باشد, ولي به شكلي براي ازدواج دائم مشكل داشته باشد. اگر ازدواج موقت قانوني باشد, بهتر است (در محضر ثبت شود). براي اين كار به خانواده و دوستان و آشنايان بفهمانيد مي خواهيد ازدواج كنيد, تابه شما كمك كنند. اگر براي ازدواج , پدر اجازه داد, چه بهتر و اگر اجازه نداد, چون فعلاً ازدواج براي شما لازم و به مصلحت شما است , زيرا دچار بيماري خودارضايي هستيد, و به رشد فكري رسيده ايد, مي توانيد بدون اجازهء پدر, ازدواج (دائم يا موقت ) بكنيد, ولي بايد هر كاري مي كنيد به مصلحت شما باشد, نه به ضرر و زيان شما, تا بيش از اين دچار خسارت روحي و جسمي نگرديد. در اين زمينه خوب فكر كنيد و حتماً مشورت با دوستان و آشنايان را فراموش نكنيد.

در اين زمينه و در زمينهء مشكل بكارت حتماً با پزشكان و كارشناسان رسمي زن مشاوره كنيد و مشكل خود را بازگو كنيد ; زيرا اين مسئله قابل حل است و جاي نگراني نيست .

از رفتن راه هاي انحرافي مثل مراجعه به روحاني نماها و افتادن در دام هاي مختلف و جوانان هرزه بپرهيزيد و باز هم به دامن خانواده و نزديكان خود برگرديد. جهت اطلاع و راهنمايي بيشتر شما مي توانيد با مسئول محترم واحد پاسخ به سؤالات حضرت حجت الاسلام والمسلمين حاج آقاي شريعتي سبزواري با تلفن 743183تماس بگيريد.

براي شما اميد بهروزي داريم .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.