-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31237 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

سرنوشت افراد بعد از حسابرسي روز قيامت چيست؟

برادر گرامي! از اين كه با اين واحد مكاتبه نموده ايد سپاسگزاريم.

سرنوشت انسان ها پس از روز قيامت، بعد از اين كه تكليف افراد مشخص شد، افرادي كه بهشتي هستند، براي هميشه در بهشت خواهند بود و از نعمت هاي الهي استفاده مي كنند. اما كساني كه جهنمي هستند، برخي مانند كافران و مشركان براي هميشه در عذاب خواهند بود، و گروهي ديگر از گناهكاران، بعد از مدتي از دوزخ نجات پيدا مي كنند و وارد بهشت مي شوند و در آن جا جاودانه خواهند بود. بهشت براي افراد پاك و با تقوا جايگاه جاوداني و دائمي است. كسي كه به آن كانون رحمت راه مي يابد و در بهشت قدم مي گذارد، براي هميشه در آن جا مي ماند و به طور دائم از نعمت هاي الهي برخوردار خواهد بود.

اما دوزخ همچنان كه گفته شد، براي اكثر گناهكاران كه در آن وارد مي شوند، جايگاه موقت است.

برخي مدت معيّني در آن معذّب خواهند بود و پس از پاك شدن از گناه، از دوزخ خارج مي شوند و به بهشت مي روند.

بيرون آمدن گناهكاران از دوزخ به گونه هاي مختلفي است؛ بعضي تمام ايام محكوميت خود را در دوزخ مي گذرانند و پس از انقضاي مدت مقرر، آزاد مي شوند؛ گروهي قبل از آن كه مدت محكوميت آن ها سپري گردد، مشمول شفاعت قرار مي گيرند و از دوزخ آزاد مي شوند؛ بعضي مورد عفو و بخشش خدا قرار مي گيرند ودر پرتو رحمت واسعة او از دوزخ رهايي مي يابند.

در مورد ساخته شدن دوباره دنيا و يا آفرينش عالم ديگر، نمي توان نظر قطعي داد. تنها در برخي از روايات آمده كه خداوند عالم ديگري متفاوت با اين عالم خواهد آفريد كه تنها ستايش پروردگار را مي كنند.(1)

پي نوشت ها:

1. سفينه البحار، ج 2، ص 445.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.