-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31295 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ملا صدرا چه كسي بود؟ تفسيري از كارهاي او را ارائه فرماييد. آيا همه انسان ها

مي توانند به مقام منزلت او برسند؟

نام ملا صدرا محمد، فرزند ابراهيم بن يحيي شيرازي ، ملقب به صدرالدين و صدرالمتألهين، معروف به صدرا و ملاصدرا، از بزرگان فلاسفه و حكيمان قرن يازدهم هجري است.

وي علاوه بر تبحر در كلام و فلسفه در حديث و تفسير قرآن نيز مهارت داشت.

ملا صدرا نزد اساتيدي همچون شيخ بهايي، ميرداماد و ميرفندرسكي شاگردي كرد و جمعي از بزرگان فلسفه و حديث نزد وي به تحصيل اشتغال داشتند، از جمله : ملا محسن فيض كاشاني و ملا عبدالرزاق فياض لاهيجاني.

ملا صدرا داراي كتاب ها و رساله هاي فراواني است كه در ذيل به برخي از آن ها اشاره مي كنيم: الاسفار الاربعه، اتحاد العاقل و المعقول، اتصاف الماهيه بالوجود، اسرار الايات و انوار البينات، اكسير العارفين في معرفة طريق الحق و اليقين، الامامة، بدء الانسان، التصور و التصديق .

كه در آخر كتاب الجوهر التضيد در تهران به چاپ رسيده.

تفسير آية الكرسي ، تفسير آيه النور، تفسير آيه وتري الجبال تحسبها جامده تفسير سوره الاعلي و سجده و القره تا آيه كونوا قردة خاسئين و سوره جمعه و سوره حديد و سوره زلزال و سوره ضحي و سوره طارق و سوره يس.

الجبر و التفويض، حاشيه بر الهيات شفا و تجريد خواجه و تفسير نيماوي و رواشح سماويه ميرداماد و روضه شهيد (شرح لمعه) و شرح تجريد قوشجي و شفاي ابن سينا.

حدوث العالم، الحشر، الحكمة العرشية، و رسائل كه حاوي هشت رساله متفرقه از رساله هاي ملا صدرا است.

نيز شرح اصول كافي ، شرح حكمةالاشراق،شرح الهدايةالاثيريه، الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية، القواعد الملكوتيه، كسر اقسام الجاهلية، المبدء و المعاد، المسائل القدسية، المشاعرو مفاتيح الغيب.

او بنيانگذار فلسفه متعاليه در جهان اسلام است.

معروف ترين كتاب او الاسفار الاربعة با ارزش ترين كتاب در فلسفه اسلامي است. فلسفه متعاليه او مانند شاهراهي است كه تمام فلسفه هاي پيش از او مانند مشاء و اشراق به آن ختم مي شود. مكتب فلسفي او اگراز چه مكاتب فلسفي پيش از خود بهره برده است، اما متمايز از آنها و در مقام بسيار بلندتر و با عظمت تري از آنها قرار دارد. پس از او تمام فيلسوفان جهان اسلام و تشيع، متأثر از انديشه فلسفي او هستند.

ملا صدرا هفت بار پياده به حج رفت و بار هفتم در سال يك هزار و پنجاه هجري در بصره درگذشت و در همان جا دفن شد.

همه افراد با تلاش و فعاليت مي توانند به مقام علمي ملا صدرا و امثال او برسند، زيرا اين مقام ها منحصر به ايشان نيست و آن ها نيز مثل ما افراد عادي بوده اند كه با تلاش و فعاليت و قدري نبوغ به مقام هاي علمي دست يافته اند.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.