-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31312 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا خداوند انسان ها را از نژادهاي مختلف آفريده است؟

در مورد نژادهاي مختلف بشر، مانند: سفيد و سرخ و سياه و زرد، دو نظريه وجود دارد:

الف - كليه اين نژادها از يك ريشه بوده اند، ولي در پي جدا شدن از يكديگر و مهاجرت به سرزمين هاي مختلف و ازدواج هاي داخلي، يك دسته صفات ژنتيكي به عنوان صفات برتر و فائق در آن مجموعه ها به وجود آمده است و ژن هاي ديگر در آن مناطق امكان بقا و رشد پيدا نكرده اند.

ب - نسل آدم ابوالبشر(ع) با باقي مانده نسل انسان هاي قبلي - كه روي زمين ساكن بوده اند - مخلوط شده و تفاوت افراد بشر به همين جهت است.

هر دو نظريه در حال حاضر طرفداراني دارد و دليل هايي نيز هر كدام از قرآن و روايات بر مدعاي خود ذكر مي كنند. اگر چه با توجه به ظاهر آيات قرآن؛ نظريه دوم، كمتر قابل دفاع است و ظاهرا بشر امروزي ( به طور كامل) از نسل حضرت آدم (ع) مي باشد، زيرا قرآن مي فرمايد: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالا كثيرا و نساء؛ اي مردم (حق) پروردگار خود را رعايت كنيد، كسي كه شما را از يك نفس ( حضرت آدم) خلق كرد و از او همسرش (حوا) را آفريد و از آن دو، مردان و زنان بسياري را (در سراسر زمين) منتشر كرد. همچنين مي فرمايد: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و أنثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا؛ اي مردم ما شما را از مرد و زن (آدم و حوا) آفريديم و شما را خلق ها و قبيله هايي قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد. با وجود اين شواهد هنوز در اين مورد نمي توان حكم قطعي صادر كرد. در هر حال بشر امروزي از نژادهاي مختلفي تشكيل شده است.

قرآن در بيان فلسفه وجودي اين نژادهاي مختلف مي گويد:

و من آياته خلق السماوات و الأرض و اختلاف ألسنتكم و ألوانكم انّ في ذلك لايات للعالمين؛ از نشانه هاي او آفرينش آسمان ها و زمين و تفاوت زبان ها و رنگ هاي شما است . در اين نشانه هايي است براي عالمان

در آية مذكور قرآن وجود نژادهاي مختلف و زبان ها و لهجه هاي گوناگون را نشانه هاي الهي بيان نموده است.

برخي از مفسران در تفسير اين آيه نوشته اند: بي شك زندگي اجتماعي بشر بدون شناخت افراد و اشخاص ممكن نيست. اگر يك روز همه انسان ها يك شكل و يك قيافه و داراي يك قد و قواره باشند، در همان

يك روز شيرازة زندگي به هم مي ريزد. نه پدر و فرزند و همسر از بيگانه شناخته مي شوند و نه مجرم از بيگناه ، يا بدهكار از طلبكار و يا فرمانده از فرمانبر و رئيس از مرئوس و ميزبان از مهمان، چنان كه دوست از

دشمن شناخته مي شود و جنجال عجيبي برپا خواهد شد.

براي سازمان يافتن اجتماع بشر، خداوند صداها و رنگ ها را مختلف آفريد. به گفته فخر رازي در ذيل آيه مورد بحث شناسايي هر انسان يا بايد از طريق چشم حاصل شود و يا به وسيله گوش. خداوند بر اين تشخيص چشم، رنگ ها و صورت ها و شكل ها را مختلف آفريده ، براي تشخيص گوش، اختلاف آوازها و آهنگ ها و زبان ها را آفريده است.(4)

بنابراين اختلاف رنگ كه در قرآن به عنوان يكي از نشانه هاي الهي ياد شده . يكي از حكمت هاي آن شناسايي افراد است.

جداي از اين مي توان گفت با توجه به عوامل گوناگون ژنتيكي و محيطي و جغرافيايي به تدريج پوست بدن دگرگون مي گردد، مثلا محيطي كه آفتابش تند و سوزان است، تأثير طبيعي اش اين است كه پوست بدن را كدر كند. اين محيط مستعد پرورش نژاد سياه است و در محيط معتدل ، پذيراي سفيد پوستان و...

پي نوشت ها :

1 - نساء (4) ، آية 1.

2 - احزاب (33) آيه 13.

3 - روم (30) آيه 22.

4 - تفسير نمونه، ج16، ص 394 و 395.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.